DANH SÁCH ỦNG HỘ CẢNH SỬ

22/01/201012:00 SA(Xem: 43412)
DANH SÁCH ỦNG HỘ CẢNH SỬ

DANH SÁCH TẠM THỜI
ỦNG HỘ THỰC HIỆN CẢNH SỬ-VNCH
(Tính đến tháng 12/2009)
–o0o-

- Chiến Hữu Nguyễn Tiếc Cường Ủng hộ 5 máy ghi âm.
- Trần Quan An và G. đình = 500$00
- Lê Thanh Đàm = 200.
- Lê Văn Phi = 100.
- Tôn Thất Trác = 50.
- Nguyễn Thanh Thủy = 50.
- Ng. Vô Lượng+Liềm = 100.
- Nguyễn Đắt Thành = 40.
- Ngô Bá Phước = 40.
- Phan Văn Hai = 50.
- Nguyễn Văn Kiên = 40.
- Trần Quang Nam = 100.
- Võ Đăng Ngọc = 40.
- Trần Viết Tường = 50.
- Trang Thiện Nhơn = 50.
- Lê Văn Hướng = 40.
- Nguyễn Văn Lợi = 40.
- Nguyễn Thường Sơn = 20.
- Nguyễn Đức Thu = 200.
- Phan Tấn Ngưu+Ánh = 100.
- Lê Sỹ Tài = 50.
- Nguyễn Văn Thế = 40.
- Đỗ Nhật Tân = 100.
- Vũ Ngọc Liễn = 50.
- Phạm Thìn (Pháp) = 20.
- Tăng Văn Đắc = 20.
- Nguyễn Quang Sang = 50.
- Trần Ngọc Thạch (KS) = 30.
- Lê Văn Thao = 50.
- Trần Nhựt = 50.
- Đỗ Kiến Mười = 100.
- Nguyễn Văn Sơn (TX) = 100.
- Lê Văn Thao = 30.
- Hà Xuân Thiết = 50.
- Lê Van Thao = 20.
- Nguyễn Van Phuớc (KS) = 100.
–––––––––––––––––––-
Cộng = 2.670$00

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn