HOẠT ĐỘNG HỘI MINNESOTA NĂM 2011

03/04/201412:00 SA(Xem: 6765)
HOẠT ĐỘNG HỘI MINNESOTA NĂM 2011
HỘI ÁI HỮU CSQG-VNCH/MINNESOTA
694 Blair Ave Saint Paul MN 55104
Phone: (651)353.9751 & (651)353.9050

BAN CỐ VẤN:
CH Mai Hoàng Lang
 CH Huỳnh Văn Bảnh
 CH Nguyễn Ngọc Hà
 CH Tôn Thất Biên

 BAN CHẤP HÀNH:
 Hội Trưỡng : CH Dương Qua
 Hội phó : CH Quách Ngọc
 Thư ký & Thủ Quỹ : CH Lê Hữu Nghĩa
 

 Sinh Hoạt Của Hội Ái Hữu CSQG/VNCH/MN:
1.- Họp mặt Tân Niên
Theo thông lệ hàng năm, Hội CSQG Minesota đã tổ chức họp mặt mừng xuân mới, để anh, chị em và gia đình có dịp gặp nhau cho khuây khỏa sau một năm chật vật lo cho cuộc sống gia đình.
 Ngoài lời chúc xuân của Hội Trưởng, cùng quý Niên Trưởng và quan khách, mọi người còn được dịp thưởng thức chương trình văn nghệ, do ban nhạc của Hội đảm trách.
 II.- Ngày Truyền Thống CSQG:
Sau gần một năm Chiến Hữu Bùi Đức Thuận được bầu trở lại chức vụ Hội Trưởng Hội Ái Hữu CSQG Minnesota, vì những khó khăn trong việc điều hành, chiến hữu đã xin từ chức vào ngày 31 tháng 1 năm 2011.. Theo nội quy hiện hành Hội phó Nguyễn Quang Thản sẽ Xử Lý Thường Vụ cho đến hết nhiệm kỳ. Nhưng Chiến Hữu Thản cũng từ chối không nhận XLTV tiếp chức vụ này. Vì gần đến ngày CSQG hàng năm nên anh em đã bầu ra Ban Tổ Chức cho ngày Truyền Thống CSQG của Hội Minnesota và được tổ chức vào ngày 28 tháng 5 năm 2011 tại Lucky Dragon Restaurant trong không khí vui tươi, thân hữu.
 Tiếp theo phần phát biểu của Trưởng Ban Tổ Chức là phần trình diễn văn nghệ, với sự trợ giúp của các văn nghệ sĩ hoặc của các Đơn Vị bạn tại địa phương,
 Sau khi tổ chức ngày CSQG, do yêu cầu khần thiết, mục đích để hội vẫn tiếp tục hoạt động không bị trở ngại, các Chiến hữu CSQG phải họp lại để chọn người thay thế chức vụ Hội Trưởng đang khiếm khuyết. Vào ngày 12 tháng 6, CH Dương Qua (Ủy viên Tài Chánh của Hội) đã yêu cầu ban vố vấn, các niên trưởng, cùng một số hội viên nhóm họp lại để bầu BCH mới, với sự tham dự 100% trên số Hội viên hiện diện. Kết quả đã bầu Chiến Hữu Dương Qua làm Hội Trưởng Hội Ái Hữu CSQG Minnesota cùng thành phần Ban Chấp Hành nêu trên.
 Đặc biệt nhất trong 11 năm qua, đây là lần đầu tiên tất cả Chiến Hữu trong BCH và ban cố vấn đều đứng lên xin tự nguyện nhận trách nhiệm từng phần hành giúp cho Ban Chấp Hành mới, quyết tâm bảo vệ tinh thần và truyền thống CSQG/VNCH.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn