HỘI CỰU SVSQ HỌC VIỆN BẮC CALI (2014 - 2016)

17/08/201612:00 SA(Xem: 4469)
HỘI CỰU SVSQ HỌC VIỆN BẮC CALI (2014 - 2016)

HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN HỌC VIỆN CSQG - VNCH
BẮC CALI

- Nhiệm-kỳ 2014-2016 -
4950 Rue Le Mans San Jose CA.95136
 ĐT: (408) 828-4894 - Email: luctnguyen@sbcglobal.net
- o0o -
HỘI ĐỒNG CỐ VẤN
Cựu VT/ Trần Minh Công - Cựu P.VT/ Phạm Công Bạch
TS Trần An Bài - GS Nguyễn Văn Canh -
LS Nguyễn Duy Tiếp - LS Ngô Văn Tiệp

HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT
 Trần Quốc Nại - Nguyễn Đình Bá - Thái Văn Hòa - Phan Quang Nghiệp -
Trần Đức Túc - Nguyễn Ngọc Thụy - Đinh văn Hạp - Lê văn Thụy - Nguyễn Hữu Nhật.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 K1 Bữu Hồng - K2 Nguyễn Văn Tua - K3 Nguyễn Văn Dương -
 K4 Phan Kim Lượng - K5 Hồ Lang - K6 Trần Xuân Thái - K7 Trần Ngọc Hầu -
 K8 Trương Đại Nhơn - K9 Ngô Tình - K10 Nguyễn Văn Vinh.

BAN CHẤP HÀNH
 - Hội Trưởng : Cựu SVSQ Nguyễn Tấn Lực 408-828-4894
 - Phó HT Nội-Vụ : Cựu SVSQ Nguyễn Hiếu 408-478-9324
 - Phó HT Ngọai-Vụ : Cựu SVSQ Hà Đình Huy 408-786-6917
 - Phụ-Tá Đặc-trách KH: Cựu SVSQ Lê Văn Hiệp 408-621-8607
 - TTK& Thủ Quỹ : Cựu SVSQ Dư Quang Nê 408-839-2765
 - Ban Báo Chí : Cựu SVSQ Trần Bửu Giao 408-926-1584
 : Cựu SVSQ Hà Đình Huy 408-786-6917
 : Cựu SVSQ Võ Đình Giá 408-554-2578
 - Ban Nghi Lễ : Cựu SVSQ Trương Ngọc Mỹ 408-573-7904
 : Cựu SVSQ Nguyễn Vĩnh Phương 408-205-6171
 : Cựu SVSQ Nguyễn Hinh 408-218-3970
 - Ban Giao-Tế & Xã-Hội: Cựu SVSQ Phan Hữu Ngọc 408-833-4844
 :Cựu SVSQ Trần Văn Sơn 408-294-9052
 : Cựu SVSQ Nguyễn Thanh Quang 408-729-0377

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn