THÔNG BÁO ĐẶC SAN PHƯỢNG HOÀNG 2019

26/02/201911:27 CH(Xem: 4206)
THÔNG BÁO ĐẶC SAN PHƯỢNG HOÀNG 2019
TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
(The Federation of South VietNam Police Associations)
BAN BIÊN TẬP  ĐẶC SAN PHƯỢNG HOÀNG
9565 Mc.FADDEN Ave WESTMINSTER CA 92683
                                                                                            -- o0o --       

                                                                                                                         Westminster, ngày 10 tháng 8 năm 2018
                                                                                                                                                      Số : . 98./ TH.CSQG
       Nơi nhận :    - Các Hội và Liên Hội Cảnh Sát Quốc Gia
                          - Các Đại Diện Tổng Hội.
       Đồng kính gởi :   Hội Đồng Cố Vấn – Hội Đồng Quản Trị
               Trích yếu : V/v thời hạn gởi bài vở, tin tức và hình ảnh sinh hoạt của địa phương cho Đặc San Phượng Hoàng Xuân Kỷ Hợi 2019.

           Đặc San Phượng Hoàng năm Kỷ Hợi 2019, đang được chuẩn bị thực hiện và phát hành như mọi năm. Để cho các Hội, Liên Hội dễ dàng quyết định ngày tổ chức những buổi họp mặt Tất Niên hoặc Tân Niên Âm lịch, xin các nơi nhận:
    1) Phổ biến rộng rãi đến tất cả các Chiến hữu để đóng góp bài vở cho Đặc San. Bài được viết dưới mọi đề tài và mọi thể loại: văn, thơ, nhạc, ký sự .v.v. .  nhưng tốt nhất là những đề tài viết về Lực Lượng và con người CSQG, từ trước, sau năm 1975...và cho đến hôm nay.
    2) Sau hơn 43 năm, chúng ta vẫn luôn nhớ tới những kỷ niệm một thời của người Chiến Sĩ Cảnh Sát Quốc Gia trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc và Dân Tộc. Từ lâu nay, Đặc San Phượng Hoàng luôn là môi trường để mọi người có thể ghi lại những kỷ niệm đó.
    3) Bài vở, tin tức và hình ảnh sinh hoạt, thành phần Ban Chấp Hành,  mẫu quảng cáo v.v...có thể gởi trực tiếp cho Tổng Hội hoặc tập trung tại các Hội, Liên Hội ở địa phương để gởi sau.
    4) - a/ Thời hạn chót để gởi về Tổng Hội là ngày 17 tháng 11 năm 2018 (nhằm ngày 11 tháng 10 năm Mậu Tuất)
          - b/ Khi gởi bài hoặc tài liệu về cho Tổng hội, xin các Hội và Liên Hội cho biết số lượng Đặc San cần được phân phối hầu tiện việc in ấn.
    5) Để dễ dàng cho Ban Biên Tập và tránh những sự sửa chữa ngoài ý muốn, xin quý Chiến Hữu nên gởi bài qua E.mail hoặc được đánh máy trong những USB hay CD (tuy nhiên những Chiến Hữu không có điều kiện đánh máy, Tổng Hội vẫn sẽ phải giúp với những bản viết tay như mọi năm).
         Có thể gởi bằng:
    a) Bưu điện:  Tổng Hội CSQG:  9565 Mc Fadden Ave - Westminster CA 92683
    b) E.mail :   * anquantran@socal.rr.com   *  nguutphan7592@yahoo.com  
             * toan_nhu91@yahoo.com
        Rất mong quý Niên Trưởng, cùng quý Chiến Hữu khắp nơi hết lòng hỗ trợ và hợp tác với Tổng Hội.
    
    Trân trọng.
      TM. TỔNG HỘI CSQG/VNCH
          TỔNG HỘI TRƯỞNG
 

           PHAN TẤN NGƯU


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn