CHÚC MỪNG HỘI TRƯỞNG HỘI CSQG NSW - ÚC CHÂU

27/02/201910:09 SA(Xem: 4982)
CHÚC MỪNG HỘI TRƯỞNG HỘI CSQG NSW - ÚC CHÂU
TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
Federation of South Vietnam Police Associations
9565 Mc FADDEN Ave  WESTMINSTER  CA  92683
Tel : (714)775.0251  &  (714)230.9602
 E.mail : anquantran@socal.rr.com & nguutphan7592@yahoo.com
--- o0o ---
                                                                                                                   Westminster, ngày 30 tháng 1 năm 2019
                                                                                                                                                 Số:  102 /TH.CSQG
CHÚC MỪNG

                Kính gởi:            Chiến Hữu HUỲNH SONG
                                    Hội Trưởng Hội Cảnh Sát Quốc Gia NSW. Australia

           Trong cuộc họp nội bộ của Hội Cảnh Sát Quốc Gia NSW (Úc Châu), Chiến Hữu đã được các Niên trưởng và Chiến Hữu CSQG bầu chọn làm Hội Trưởng Hội CSQG NSW thay thế Chiến Hữu Vũ Trọng Khải đã mãn nhiệm và không ứng cử tiếp vì lý do sức khỏe.
          Sau Đại Hội trình diện Hội NSW hai năm trước với các Cộng Đồng, Hội Đoàn của các Quân Binh Chủng tại địa phương, với sự hiện diện của phái đoàn Tổng Hội, Chiến Hữu đã chứng tỏ được khả năng cũng như điều kiện cần có, để tiếp tục nhiệm vụ lèo lái Hội Cảnh Sát Quốc Gia NSW cho nhiệm kỳ mới.
         Tổng Hội hy vọng Chiến Hữu luôn giữ vững được đường lối của Tổng Hội để cùng nhau tranh đấu cho quê hương Việt Nam được Tự Do, Dân Chủ.
         Chúc Chiến Hữu luôn được dồi dào sức khỏe hầu hoàn thành trách nhiệm được giao và tạo được uy tín cho Hội CSQG tại địa phương.

          Trân trọng.       
   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
          TỔNG HỘI CSQG           
          TRẦN QUAN AN                                                                    
Bản sao kính gởi:
- Hội Đồng Cố Vấn
     “Để kính tường”
- HĐ Quản Trị và HĐ Chấp Hành  
      “Để tường”
- Hồ sơ - Lưu

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn