HỘI CSQG NAM CALIFORNIA

17/08/201612:00 SA(Xem: 3155)
HỘI CSQG NAM CALIFORNIA

HỘI ÁI HỮU CSQG/VNCH NAM CALIFORNIA
The Friendly Society of Former Vietnam National Police Force
24581 WOOD CREEK Dr LAGUNA HILLS CA 92653
Phone: (949)228.4027 - (714) 418.3774 - (612)695.3390 - (714)589.6031
(nhiệm Kỳ 2015 - 2018)

----o0o----
 
HỘI ĐỒNG CỐ VẤN:
- Trần Minh Công - Võ Văn Xét
- Trần Quang Nam - Phan Trung Chánh

BAN GIÁM SÁT:
- Lý Mũi Liềm
- Nguyễn Trọng Trí
- Võ Đăng Ngọc

BAN CHẤP HÀNH:
 - Hội Trưởng: Nguyễn Doãn Hưng
 - Hội Phó Nội vụ: Nguyễn Văn Lợi - Phạm Văn Cư
 - Hội Phó Ngoại Vụ: Hà Văn Tiên - Đỗ Quang Sơn
 - Hội Phó ĐT/TTHS: Huỳnh Vĩnh Hưng -Nguyễn Văn Thế
 - Tổng Thư Ký: Nhữ Đình Toán
 - Thủ Quỹ: Từ Tấn Bình - Huỳnh Vĩnh Hưng
 - Ban TT& BC: Võ Thiệu
 - Ban Văn Nghệ: Trần Quang Kỳ - Lệ Ngọc
 - Ban Xã Hội: Nguyễn Hoàng Nam - Lê Sỹ Tài
 - Ban Nghi Lễ: Ngô Bá Phước - Nguyễn Hữu Thời
 - Hà Văn Tiên - Đỗ Quang Sơn
 - Ban Yểm trợ: Bùi thị Bích-Lê Minh Tấn - Huỳnh Văn Thiện
 - Ban Kế Hoạch: Bùi Văn Hùng-Tôn Thất Khôi - Huỳnh Văn Hiệp
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn