CHÚC MỪNG Sự Thành Lập HỘI CSQG AZ

18/06/201212:00 SA(Xem: 49499)
CHÚC MỪNG Sự Thành Lập HỘI CSQG AZ

 

 TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
 
Federation of South Vietnam Police Associations
9565 Mc FADDEN Ave WESTMINSTER CA 92683
 Tel : (714)775.0251 & (714)839.9189
E.mail :
anquantran@socal.rr.com & nguutphan7592@yahoo.com

  THƯ CHÚC MỪNG

 Kính gởi: Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia ARIZONA

  Tổng Hội CSQG-VNCH Hải Ngoại được biết, sau thời gian vận động, liên lạc với một số Niên Trưởng và Chiến Hữu CSQG trong Tiểu Bang Arizona, quý anh chị em nơi đây đã thành lập được Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia và đã bầu chọn Chiến Hữu TRẦN CÂU làm Hội Trưởng cùng sự phụ giúp của một số Chiến Hữu khác trong Ban Chấp Hành đầu tiên của Hội.
 Sự hình thành một Hội CSQG nơi đây trong lúc này, đã đáp ứng được những yêu cầu kết hợp đặc biệt hầu có thể chuyển đạt những quyết định chung của Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH đến tất cả các Cựu Chiến Sĩ CSQG khắp nơi, trong công cuộc đấu tranh vì Tự Do, Dân Chủ và vẹn toàn lãnh thổ cho quê hương Việt Nam hiện nay.
 Cầu chúc quý Chiến Hữu luôn được sức khỏe và vững tin vào đường lối chung của Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia hiện nay.

 Trân trọng.

 California, ngày 28 tháng 9 năm 2011
 TM.TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 TRẦN QUAN AN 

Đồng kính gởi:
- Hội Đống Cố Vấn
- HĐ Quản Trị - Các Hội và LH.CSQG
- HĐ Chấp Hành
 Để thông báo
- HS – Lưu
 * Trần Câu = Phone: (602)380.6362  
email
truclinh_nnsd@yahoo.com  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn