CHÚC MỪNG TÂN HỘI TRƯỞNG GEORGIA

18/06/201212:00 SA(Xem: 48816)
CHÚC MỪNG TÂN HỘI TRƯỞNG GEORGIA

TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
Federation of South Vietnam Police Associations
9565 Mc FADDEN Ave WESTMINSTER CA 92683
Tel : (714)775.0251 & (714)839.9189
E.mail : anquantran@socal.rr.com & nguutphan7592@yahoo.com

THU CHUC MUNG
TÂN HỘI TRƯỞNG HỘI CSQG GEORGIA

Kính gởi: Chiến Hữu LÊ VĂN LÒNG
Tân Hội Trưởng Hội Ái Hữu CSQG Georgia.

Tổng Hội được biết, nhân kỳ họp mặt kỷ niệm ngày Truyền Thống CSQG vừa qua tại Atlanta, Chiến Hữu đã được toàn thể anh chị em Cựu Cảnh Sát Quốc Gia thuộc Tiểu Bang Georgia bầu chọn vào chức vụ Hội Trưởng Hội
CSQG tại đây thay thế Chiến Hữu Trần Văn Mãng vừa mãn nhiệm.
Với khả năng cá nhân và những kinh nghiệm trong sinh hoạt mà Chiến Hữu đã luôn gắn bó với Hội CSQG Georgia từ ngày thành lập đến nay, Tổng Hội luôn kỳ vọng Chiến Hữu sẽ giúp cho Hội Georgia hoạt động ngày càng hữu hiệu hơn nữa, hầu giữ vững uy tín của Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH tại địa phương.
Thân chúc Chiến Hữu luôn được dồi dào sức khỏe.
Trân trọng.
California, ngày 28 tháng 9 năm 2011
TM TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN QUAN AN
Đồng kính gởi:
- HĐ Cố Vấn
- HĐ Quản Trị - Các Hội và LH CSQG
- HĐ Chấp Hành
Để kính tường
- Lưu

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn