Chúc Mừng TÂN HỘI TRƯỞNG MASS

18/05/201212:00 SA(Xem: 52081)
Chúc Mừng TÂN HỘI TRƯỞNG MASS

 TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
 The Federation of South VietNam Police Associations
 9565 Mc.FADDEN Ave WESTMINSTER CA 92683
 Phone : (714)775.0251 & (714)839.9189


CHÚC MỪNG


 Tổng Hội được biết:
 Sau Đại Hội vào ngày 11 tháng 10 năm 2009 vừa qua tại Tiểu Bang Massachusetts, Chiến Hữu NGUYỄN VĂN NGÔN đã được toàn thể anh, chị em Cựu Cảnh Sát Quốc Gia bầu chọn làm Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Tiểu Bang Massachusetts thay Chiến Hữu LÊ VĂN RĂNG vừa mãn nhiệm sau 3 nhiệm kỳ.
 Tổng Hội tin rằng, với lòng nhiệt thành và tinh thần phục vụ hiện có, Chiến Hữu NGUYỄN VĂN NGÔN sẽ giúp cho Hội Cảnh Sát Quốc Gia tại đây ngày càng được đoàn kết và phát triển mạnh mẽ hơn, hầu cùng nhau tranh đấu cho một nước Việt nam thật sự được Tự Do, Dân Chủ và Phú Cường.
 
 Little Saigon, ngày 15 tháng 10 năm 2009

TM. TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG HỘI TRƯỞNG
 TRẦN QUAN AN PHAN TẤN NGƯU

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn