THƯ CHÚC MỪNG HỘI CSQG NAM CALI

12/08/201612:00 SA(Xem: 7995)
THƯ CHÚC MỪNG HỘI CSQG NAM CALI
TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
Federation of South Vietnam Police Associations

9565 Mc FADDEN Ave WESTMINSTER CA 92683
Tel : (714)775.0251 & (714)839.9189
E.mail : anquantran@socal.rr.com & nguutphan7592@yahoo.com

 Số: 82 /TH.CSQG
THƯ CHÚC MỪNG

 Kính gởi: Chiến Hữu NGUYỄN DOÃ
N HƯNG.

 Nhân dịp Đại Hội Tổng Hội kỳ VII vừa qua, Hội CSQG Nam California đã tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Cảnh Sát Quốc Gia hàng năm, vào trưa ngày 24 tháng 5 năm 2015. Đặc biệt năm nay, Hội Nam Cali phải bầu lại chức vụ Hội Trưởng cho nhiệm kỳ 2015- 2018.
 Qua những đề nghị của nhiều thành viên tại Nam Cali, Chiến Hữu đã được đa số anh chị em tín nhiệm bầu chọn vào chức vụ Hội Trưởng này thay thế Chiến Hữu Phan Tấn Ngưu hiện đang đãm nhiệm chức vụ Tổng Hội Trưởng CSQG.
 Trước sự mong đợi của mọi người, Tổng Hội hy vọng Chiến Hữu sẽ thực hiện được những công tác hữu hiệu trong thời gian tới hầu giữ được niềm tin của gia đình CSQG Nam Cali cũng như luôn thắt chặc tình huynh đệ với các đơn vị bạn đang sát cánh trong mọi công tác đòi hỏi.
 Chúc Chiến Hữu luôn được dồi dào sức khỏe để cùng nhau làm tròn nhiệm vụ của người Chiến Sĩ Quốc Gia mà Đất nước và Dân tộc đã và đang mong đợi.
 Trân trọng.
 Westminster, ngày 1 tháng 6 năm 2015
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TH/CSQG
CHỦ TỊCH
TRẦN QUAN AN
 
 Bản sao kính gởi:
- Hội Đồng Cố Vần
 “để kính tường”
- HĐ. Quản Trị - HĐ Chấp Hành
 “để tường”
- Hồ sơ - Lưu 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn