CHÚC MỪNG HỘI CSQG ARIZONA

12/08/201612:00 SA(Xem: 9466)
CHÚC MỪNG HỘI CSQG ARIZONA
 

TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
Federation of South Vietnam Police Associations
9565 Mc FADDEN Ave WESTMINSTER CA 92683
Tel : (714)775.0251 & (714)839.9189
 E.mail : anquantran@socal.rr.com & nguutphan7592@yahoo.com
- o0o -

 Westminster, ngày 20 tháng 10 năm 2015
 Số: 85 /TH.CSQG
CHÚC MỪNG

 Kính gởi: - Chiến Hữu LÊ DUY TRUNG
 Tổng Hội được biết, trong phiên họp nội bộ vào ngày 18 tháng 10 vừa qua, Chiến Hữu đã được anh, chị em Cảnh Sát Quốc Gia VNCH tại Tiểu Bang Arizona bầu chọn vào chức vụ Hội Trưởng Hội Ái Hữu CSQG Arizona, cho nhiệm kỳ 2015-2019, thay thế Chiến Hữu TRẦN CÂU vừa mãn nhiệm và không tái ứng cử vì lý do sức khỏe.
 Qua theo dõi từ ngày Hội CSQG Arizona được thành lập đến nay, Chiến Hữu luôn chứng tỏ là một trong những nhân tố cần thiết trong các sinh hoạt nội bộ cũng như ngoài cộng đồng của Hội CSQG và đã giữ vững đường lối, lập trường chung của Tổng Hội trong việc kết hợp các Đơn vị, Hội Đoàn tại địa phương để cùng nhau tranh đấu cho quê hương Việt Nam thật sự được Tự Do, Dân Chủ.
 Chúc Chiến Hữu luôn được dồi dào sức khỏe hầu hoàn thành trách nhiệm trong thời gian tới và tạo được uy tín cho Hội CSQG tại địa phương.
 Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TH/CSQG
CHỦ TỊCH

 TRẦN QUAN AN  
 
Bản sao kính gởi:
- Hội Đồng Cố Vấn
 “Để kính tường”
- HĐ Quản Trị và HĐ Chấp Hành
 “Để tường”
- Hồ sơ - Lưu  
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn