CHÚC MỪNG HỘI BẮC CALI

25/11/201710:00 CH(Xem: 2678)
CHÚC MỪNG HỘI BẮC CALI
  TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
       Federation of South Vietnam Police Associations
        9565 Mc FADDEN Ave  WESTMINSTER  CA  92683
                    Tel : (714)642.3553  &  (714)230.9602
E.mail : anquantran@socal.rr.com  &  nguutphan7592@yahoo.com
-- o0o --
                        
                                                                                                                  Little Saigon, ngày 07 tháng 6 năm 2017
                                                                                                                                                  Số: 92./TH.CSQG
THƯ CHÚC MỪNG

               Kính gởi:  Chiến Hữu NGUYỄN TẤN LỰC
                            Tân Hội Trưởng Hội Ái Hữu Lực Lượng CSQG Bắc California.
    
              Thưa Chiến Hữu,
              Tổng Hội được biết, trong dịp tổ chức kỷ niệm Ngày Truyền Thống Cảnh Sát Quốc Gia tại Bắc California ngày 04 tháng 6 vừa qua, Chiến Hữu đã được đa số anh chị em CSQG tại đây, bầu chọn vào chức vụ Hội Trưởng Hội Ái Hữu Lực Lượng CSQG Bắc Cali cho nhiệm kỳ 2017 - 2020 thay thế Chiến Hữu LÊ VĂN THỤY vừa mãn nhiệm.
             Từ khả năng cá nhân và kinh nghiệm của chức vị Hội Trưởng Hội Học Viện CSQG Bắc California trước đây, Tổng Hội hy vọng Chiến Hữu sẽ hoàn thành trách nhiệm được giao phó và sẽ mang lại niềm tin mới cho Lực Lượng CSQG Bắc Cali, nói riêng, và cho đại gia đình CSQG, nói chung, trong nhiệm vụ tạo sự đoàn kết hầu yểm trợ tích cực cho toàn dân quốc nội trong công cuộc đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền hiện nay.
            Chúc Chiến Hữu luôn được mạnh khỏe và an vui.
            Trân trọng.    
                                                                                                                 TM. TỔNG HỘI CSQG
                                                                                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                     TRẦN QUAN AN

    Đồng kính gởi:    
- Hội Đồng Cố Vấn
- Hội Đồng Quản Trị - Hội Đồng Chấp Hành
 “Để kính tường”
- Lưu                                                                                                

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn