THÔNG BÁO ĐẠI HỘI TỔNG HỘI KỲ VIII

22/12/20177:04 CH(Xem: 6424)
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI TỔNG HỘI KỲ VIII
TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
Federation of South Vietnam Police Associations
9565 Mc FADDEN Ave  WESTMINSTER  CA  92683
Tel : (714)775.0251  &  (714)839.9189
 E.mail : anquantran@socal.rr.com & nguutphan7592@yahoo.com
- o0o -

                                                                                                                       Westminster, ngày 20 tháng 11 năm 2017
                                                                                                                              Số:  96 /TH.CSQG
THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA KỲ VIII NĂM 2018
             Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSQG VNCH trân trọng thông báo :
            Thi hành Nội Quy của Tổng Hội, Đại Hội Tổng Hội CSQG-VNCH Kỳ VIII sẽ được tổ chức tại Little Saigon - Nam California - vào 2 ngày thứ bảy 26 và chủ nhật 27 tháng 5 năm 2018.
            Đại Hội kỳ VIII nhằm mục đích :
    - Bầu lại Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Hội Trưởng cho nhiệm kỳ 2018-2021.
    - Duyệt xét tình hình, nhất là tại quốc nội, để hoạch định đường lối hoạt động trong thời gian tới.
    - Phát hành sách “Sử Liệu Lực Lượng CSQG/VNCH”, hiện đang thực hiện giai đoạn chót và sẽ cho in ấn trong những ngày gần đây.
            Tổng Hội CSQG rất mong các Hội thành viên phổ biến rộng rãi Thông Báo này  để quý chiến hữu và gia đình cùng về dự Đại Hội thật đông đảo.
            Hội Đồng Chấp Hành sẽ thành lập Ban Tổ Chức, thông báo chương trình chi tiết và phổ biến thơ mời sau.
            Sự hợp tác tích cực của các Hội, Liên Hội CSQG địa phương và Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG sẽ giúp cho Đại Hội Tổng Hội CSQG-VNCH kỳ VIII được thành công tốt đẹp.
                     Thân chào đoàn kết,                                                          
                                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TH/CSQG
                                                                                                                             CHỦ TỊCH
                                                                                                                           TRẦN QUAN AN                                                        
Kính gởi:
- Hội Đồng Cố Vấn
     “Để kính tường”
- HĐ Quản Trị và HĐ Chấp Hành  
      “Để thi hành”
- Hồ sơ - Lưu                                                                                                       

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn