CHÚC MỪNG HỘI TRƯỞNG HỘI CSQG NAM CALI

27/02/20199:57 SA(Xem: 4195)
CHÚC MỪNG HỘI TRƯỞNG HỘI CSQG NAM CALI
TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
Federation of South Vietnam Police Associations
9565 Mc FADDEN Ave  WESTMINSTER  CA  92683
Tel : (714)775.0251  &  (714)230.9602
 E.mail : anquantran@socal.rr.com & nguutphan7592@yahoo.com
--- o0o ---

                                                                                                               Westminster, ngày 30 tháng 1 năm 2019
                                                                                                                                              Số:  101 /TH.CSQG
CHÚC MỪNG

           Kính gởi:         Chiến Hữu NGUYỄN DOÃN HƯNG
                               Hội Trưởng Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California

         Trong dịp họp mặt mừng Xuân mới vào ngày 20 tháng 1 năm 2019 vừa qua, Chiến Hữu đã được toàn thể Niên Trưởng và Chiến Hữu CSQG bầu chọn để tiếp tục nhiệm vụ Hội Trưởng Hội Ái Hữu CSQG Nam California cho nhiệm kỳ mới.
        Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chiến Hữu đã chứng tỏ được khả năng và là một trong những nhân tố cần thiết cho nhu cầu phát triển của Hội CSQG thời gian tới.
        Tổng Hội hy vọng Chiến Hữu luôn giữ vững được đường lối của Tổng Hội trong việc kết hợp các Đơn vị, Hội Đoàn tại địa phương để cùng nhau tranh đấu cho quê hương Việt Nam được Tự Do, Dân Chủ.
       Chúc Chiến Hữu luôn được dồi dào sức khỏe hầu hoàn thành trách nhiệm được giao và tạo được uy tín cho Hội CSQG tại địa phương.

         Trân trọng.                                                                              

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
         TỔNG HỘI CSQG
         TRẦN QUAN AN

Bản sao kính gởi:
- Hội Đồng Cố Vấn
     “Để kính tường”
- HĐ Quản Trị và HĐ Chấp Hành  
      “Để tường”
- Hồ sơ - Lưu

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn