CHÚC MỪNG HỘI TRƯỞNG HỘI CSQG HOUSTON (Nam TX)

27/02/201910:17 SA(Xem: 7497)
CHÚC MỪNG HỘI TRƯỞNG HỘI CSQG HOUSTON (Nam TX)
TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
Federation of South Vietnam Police Associations
9565 Mc FADDEN Ave  WESTMINSTER  CA  92683
Tel : (714)642.3553    &    (714)230.9602
E.mail : anquantran@socal.rr.com & nguutphan7592@yahoo.com
-- o0o –-

                                                                                                                           Little Saigon ngày 5 tháng 2 năm 2019
                                                                                                                                                      Số: 103 /TH.CSQG
THƯ CHÚC MỪNG


             Kính gởi:      Chiến Hữu LÊ VĂN THAO.
                           Hội Trưởng Hội Cảnh Sát Quốc Gia Houston (Nam TX)

         Tổng Hội được thông báo, nhân dịp họp mặt Tất Niên mừng Xuân Kỷ Hợi 2019  tổ chức vào ngày 27 tháng 1 năm 2019 tại Thành Phố Houston, Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Houston (Nam Texas) đã bầu lại chức vụ Hội Trưởng giữa nhiệm kỳ, theo yêu cầu của đương kiêm Hội Trưởng Phạm Văn Nhân, xin thôi giữ chức vụ vì lý do gia đình và Đại Hội đã bầu Chiến Hữu vào chức vụ Hội Trưởng này.
        Tổng Hội được biết, Chiến Hữu đã Đại Diện Tổng Hội tại Tiểu Bang Arkansas trong thời gian khá lâu trước khi di chuyển về Tiểu Bang Texas, nên rất vững tin ở khả năng và tinh thần phục vụ mà Chiến Hữu đang có hầu mang lại cho quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu trong vùng Nam Texas một niềm vui mới trong thời gian sắp tới.
        Chúc Chiến Hữu luôn được dồi dào sức khỏe để hoàn thành trách nhiệm được giao phó và tạo được uy tín cho Hội CSQG tại địa phương.   
            Trân trọng.

   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
             TỔNG HỘI CSQG
             TRẦN QUAN AN

  
Bản sao kính gởi:
- Hội Đồng Cố Vần
    “để kính tường”
- HĐ. Quản Trị - HĐ Chấp Hành
    “để tường”
- Hồ sơ - Lưu                                                                                                        


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn