14/02/2017(Xem: 1636)
1) TÂN NIÊN LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT QUỐC GIA BẮC CALI: Trưa ngày 21 tháng 02 năm 2016, tại nhà hàng Phú lâm, 3 tổ chức Cảnh Sát Bắc California gồm
17/08/2016(Xem: 2186)
1.TÂN NIÊN HỘI NGỘ: Được tổ chức vào lúc 12 giờ chủ nhật ngày 01 tháng 03 năm 2015, tại nhà hàng Phú Lâm
17/08/2016(Xem: 1941)
1-TIỆC HỘI NGỘ MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ Như thông lệ hàng năm, Gia đình Lực Lượng CSQG Bắc Cali gồm Hội Ái Hữu LL/CSQG, Qũy Tương Tế CSQG và Hội Cựu SVSQ Học Viện..
16/08/2016(Xem: 1698)
Gia đình Lực Lượng CSQG Bắc Cali gồm Hội Ái Hữu LL/CSQG, Qũy Tương Tế CSQG và Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG
16/08/2016(Xem: 1896)
Gia đình Lực Lượng CSQG Bắc Cali gồm Hội Ái Hữu LL/CSQG, Qũy Tương Tế CSQG và Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG
08/04/2014(Xem: 5080)
THÔNG BÁO: Thành phần nhân sự ...
03/04/2014(Xem: 5877)
Vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật ngày 20 tháng 2 năm 2011, Hội Ái Hữu LL/CSQG Bắc CA, Quỹ Tương Tế CSQG & Thân Hữu và ..
22/01/2010(Xem: 6312)
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ (Từ ngày 1-06-2009 đến 30-11-2009)