09/02/2017(Xem: 1387)
Như thông lệ hàng năm, Hội Thân Hữu Cựu CSQG/HTĐ & PC xin tường trình về Hoạt Động trong Cộng Đồng Vùng Thủ Đô HTĐ
17/08/2016(Xem: 2245)
Năm 2015 là một năm đầy biến động với những sự kiện dồn dập liên tiếp xãy ra. Nổi bật nhứt là hai cuộc biểu tình chống Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng CSVN và Tập Cận Bình
17/08/2016(Xem: 2363)
HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 Ngoài sự kiện năm nay có cuộc bầu Hội Đồng Quản Trị mới cho Nhiệm Kỳ 2014-2016. Hội Thân Hữu Cựu CSQG
04/04/2014(Xem: 2585)
A. PHỐI HỢP : Vìn ằm trong vùng Thủ Đô của Hoa Kỳ, nên hoạt động của Hội Cảnh Sát Quốc Gia cũng như các Hội Đoàn