23/08/2016(Xem: 4314)
Minnesota nằm phía bắc nước Mỹ, thành phố dể thương với hơn 10 ngàn hồ (thường gọi là xứ vạn hồ)
23/08/2016(Xem: 3565)
Năm 2014 Hội có hai buổi họp mặt thường kỳ là Họp Mặt Mừng Xuân và Họp Mặt Kỷ-Niệm Ngày Truyền Thống CSQG.
23/08/2016(Xem: 3731)
Bầu cử Ban Chấp Hành mới: Ngày 13-4-2013, Hội Ái Hữu CSQG/VNCH Minnesota đã tổ chức buổi họp
23/08/2016(Xem: 3828)
I.- Họp mặt mừng Xuân Nhâm Thìn 2012 . Buổi họp mặt mừng Xuân Nhâm Thìn đã được tổ chức
03/04/2014(Xem: 6224)
Sinh Hoạt Của Hội Ái Hữu CSQG/VNCH/MN: 1.- Họp mặt Tân Niên: Theo thông lệ hàng năm, Hội CSQG