HOẠT ĐỘNG HỘI MASSACHUSETTS NĂM 2014

24/08/201612:00 SA(Xem: 4020)
HOẠT ĐỘNG HỘI MASSACHUSETTS NĂM 2014
HỘI ÁI HỮU CSQG/VNCH/MASSACHUSETTS.
319 Russell Street WOBURN MA 01801
(781)939.3134 & (617)265.6115

- o0o -
BANCỐVẤN:
- NiênTrưởng BÙI HỢP.
 - Chiến Hữu: NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
 - Chiến Hữu:HÀVĂNTẢI

BAN GIÁM SÁT:
- Chiến Hữu: HÀ XUÂN THIẾT
 - Chiến Hữu: TRẦN PHÁP
- Chiến Hữu: LÊ RĂNG

BAN CHẤP HÀNH:
 * Hội Trưởng : - CH. NGUYỄN VĂN NGÔN (781-244-5183)
 * Hội Phó Nội Vụ : - CH. LÊ ĐẠM
 * Hội Phó Ngoại Vụ : - CH. :BÙI VĂN HẢI (617-953-1994)
 * Thư Ký : - CH PHẠM HÙNG KHÁNH
 * Thủ Quỹ : - CH. BÙI THANH THẾ (617-­‐412-­‐8640)
* Phụ Tá ĐT Xã Hội : - CH BÙI VĂN HẢI
 : - CH ĐÀM HẠNH
 : - CH PHẠM NHƯ TẤN
* Phụ Tá TT& BC : - CH ĐỖ NGỌC THẠCH

HOẠT ĐỘNG:
SINH HOẠT CỦA HỘI ÁI HỮU CSQG/VNCH/MASACHUSETTS NĂM 2014
-----------------
 Trong năm 2014 Hội Ái Hữu Cánh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa Tiểu Bang Massachusetts, phối hợp với Ban Chấp Hành Cộng Đồng và các Đoàn Thể Bạn, đã thực hiện những công tác nhằm duy trì Văn Hóa, Phong Tục của người Việt Nam và tham gia vào công tác chống Cộng.
 Chúng tôi xin trình bày một vài công tác tiêu biểu sau đây:
  1/ - Ngày 8-2-2014 do Hội Ái Hữu CSQG/VNCH/Mas.,đã tham dự tết truyền thống Giáp Ngọ, cũng là ngày chào cờ đầu năm do Cộng Đồng Việt Nam tại Massachusetts và Tổng Hội Sinh Viên tổ chưc tại Hội Trường Grover Cleveland Middle School.
 2/-Để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm nay, Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa Mass, phối hợp với Cộng Đồng và các Đoàn thể bạn tổ chức Lễ Thượng kỳ tại City Hall Boston. Tiếp sau đó là lễ Truy Điệu các Chiên Sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam, tại kỳ đài thuộc khu phố Dorchester.
 3/-Nhằm phát huy truyền thống của Lực Lượng CSQG, năm nay Hội đã tổ chức Ngày Truyền Thống CSQG (1-6) tại Saigon Seafood Restaurant vào ngay 29-6-2014, trong ngày họp này đặc biệt có sự hiên diện của Thẩm Phán Chuẩn Tướng CSQG/VNCH Trang Sĩ Tấn, quan khách, Hội Đoàn, Đoàn Thể bạn và Hội Viên cùng gia đình khoảng trên 200 người.
 Nhân dịp đầu Xuân Ất Mùi (2015) , Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Massachusetts xin kính chúc quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu và Thân Hữu một năm mới được an khang và thịnh vượng.
Phát biểu của Ô. Nguyễn Thanh Bình Chủ Tịch CĐ/Mass
 Phát biểu của Thẩm Phán Chuẩn Tướng CSQG/VNCH Trang Sĩ Tấn
 Lời mở đầu của TBTC
 Phát biểu của Ô. Hội Trưởng
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn