HOẠT ĐỘNG HỘI CSQG MASS NĂM 2018

04/03/20198:59 CH(Xem: 2520)
HOẠT ĐỘNG HỘI CSQG MASS NĂM 2018
HỘI ÁI HỮU CSQG/VNCH/MASSACHUSETTS.
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI
(Nhiệm Kỳ VIII 2014 – 2018)
BAN CỐ VẤN :
Niên Trưởng BÙI HỢP.
Chiến Hữu: NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Chiến Hữu: HÀ VĂN TẢI.
BAN GIÁM SÁT:
Chiến Hữu: HÀ XUÂN THIẾT
Chiến Hữu: TRẦN PHÁP
Chiến Hữu: LÊ RĂNG
BAN CHẤP HÀNH :
Chiến Hữu NGUYỄN VĂN NGÔN         Hội Trưởng
Chiến Hữu LÊ ĐẠM                     Hội Phó Nôi Vụ
Chiến Hữu PHẠM NHƯ TÂN        Hội Phó Ngoại Vụ
Chiến Hữu Pham Hùng Khánh                   Thư Ký
Chiến Hữu BÙI THANH THẾ                    Thủ Quỹ
BAN XÃ HỘI: -CH ĐÀM HẠNH - CH PHẠM NHƯ TÂN
BAN TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ:  CH Đỗ Ngọc Thạch
------------------------------------------------------
SINH HOẠT CỦA HỘI TRONG NĂM 2018.

         Trong năm vừa qua Hội Ái Hữu CSQG/VNCH/Mass., đã hợp tác với Ban Chấp Hành Cộng Đồng và các Hội Đoàn trong tiểu bang, thực hiện  những công tác nhằm bảo tồn văn hoá truyền thống của người Việt và tham dự các buổi biểu tình chống Đảng Cộng Sản VN đàn áp người dân đang đòi tự do dân chủ và chống âm mưu dâng Nước VN cho Tàu Cộng. Ngoài ra Hội Ái Hữu CSQG/VNCH Mass., hàng năm đều tổ chức buổi họp mặt  kỷ niệm ngày truyền thống (1-6) để nhắc nhở các Chiến Hữu Cảnh Sát  luôn ghi nhớ mầu cờ sắc áo của Lực Lượng.  
      1/- Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2018: do Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam tại Massachusetts phối hợp với Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ,được tổ chức tại  tại Boston College High School ở Boston, MA.vào ngày  Chủ Nhật, 12 Tháng 2, năm 2018,
      2/-Tham dự Tưởng Niệm ngày Quốc Hận do Cộng Đông Việt Nam  Massachusetts tổ chức tại toà Thị Chánh Thành Phố Boston, lúc 12 giờ trưa ngày 30-4-2018
      3/- Họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống của Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia.
         Được tổ chức trong phạm vi nội bộ, lúc 11:30AM ngày 17-6-2018 tại nhà hàng Saigon Seafood Restaurant,268 Adams St. Boston,MA.
      4/-Tham dự Kỷ Niệm ngày Quân Lưc VNCH, Ngày Thứ Bảy, 23 tháng 6 năm 2018 Tại Hội Trường St. Gregory, 2223 Dorchester Ave, Dorchester MA
-------------------------------------------------------------------    Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn