14/02/2017(Xem: 1418)
Hàng năm theo thông lệ người Việt Nam ty nạn Cộng Sản vùng Dallas Fort Worth và Vùng Phụ Cận ....
26/08/2016(Xem: 1868)
Cũng như những năm trước, trong năm 2015, Hội Ái Hữu CSQG/VNCH/ Dallas-Fortworth luôn hợp tác chặt chẽ với Cộng Đồng
26/08/2016(Xem: 1764)
Trong năm 2014, Ban Chấp Hành đã hoạch định một chủ trương và đường lối sinh hoạt thích ứng với tình hình đối ngoại cũng như đối nội tại địa phương DFW.
24/08/2016(Xem: 1685)
I/- ĐỐI NGOẠI : Vì tình hình sinh hoạt các hội đoàn tại địa phương trở nên phức tạp,
24/08/2016(Xem: 1639)
1) Ngày Truyền Thống CSQG: Ngày 03- 6- 2012, Hội CSQG.DFW tổ chức ngày Truyền Thống (1-6) tại nhà hàng Thanh Thanh
03/04/2014(Xem: 4732)
1) Ngày Truyền Thống CSQG: Ngày 29-5-2011, Hội CSQG.DFW tổ chức ngày Truyền Thống (1-6) tạ