HỘI CỰU SVSQ HỌC VIỆN BẮC CALIFORNIA NĂM 2017

26/02/201910:50 CH(Xem: 2638)
HỘI CỰU SVSQ HỌC VIỆN BẮC CALIFORNIA NĂM 2017
HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN
HỌC VIỆN CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH BẮC CALI.
345 E. Santa Clara St, suite # 106B, San Jose CA 95113.
Email: duyvan2011@gmail.com. Tel: (408) 759 – 9339
Nhiệm kỳ 2017 – 2020
---
HỘI ĐỒNG CỐ VẤN
Cựu ĐT Trần Minh Công – Tiến sĩ Trần An Bài
– Giáo sư Nguyễn Văn Canh - Luật sư Nguyễn Duy Tiếp – Luật sư Ngô Văn Tiệp.
HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT
- Trần Quốc Nại - Nguyễn Đình Bá - Thái Văn Hòa,
 - Phan Quang Nghiệp - Trần Đức Túc - Nguyễn Ngọc Thụy
- Lê Văn Thụy - Nguyễn Hữu Nhật - Nguyễn Văn Kháng.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cựu SVSQK1 Đinh Văn Hạp, -  k2 Trần Bửu Giao - k3 Nguyễn Văn Sáu
- k4 Nguyễn Hinh - K5 Hồ Lang - k6 Trần Thoại - k7 Lê Văn Hiệp
- k8 Hà Đình Huy - k9 Ngô Tình - k10 Nguyễn Văn Vinh.
BAN CHẤP HÀNH
    - Hội Trưởng :                 Hà Đình Huy    (408) 759 – 9339
    - Phó HT Nội Vụ:             Nguyễn Hiếu     (408) 937 – 7289
    - Phó HT Ngoại Vụ:      Trần Văn Hùng     (408) 858 – 5427
    - Phụ Tá  Đặc Trách KH:    Lê Văn Hiệp     (408) 621 – 8607
    - Tổng Thư Ký :            Dư Quang Nê     (408) 839 – 2765
    - Thủ Quỷ :                Trần Ngọc Hậu     (510) 301 – 2494
    - Ban Báo Chí:                          Hà Đình Huy - Võ Đình Giá
    - Ban Nghi Lễ :        Trương Ngọc Mỹ     (408) 573 – 7904,
                               Nguyễn Vĩnh Phương - Nguyễn Hinh
                       - Ban Văn Nghệ: Cựu SVSQ Hà Đình Huy, Cựu SVSQ Nguyễn Ngọc Thụy,
                                       Cựu SVSQ Nguyễn Văn Sáu
                    - Ban Giao Tế và Xã Hội: Cựu SVSQ Phạm Hữu Ngọc (408) 833 – 4844,
                                     Cựu SVSQ Trần Văn Sơn - Cựu SVSQ Nguyễn Thanh Quang
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn