HỘI CỰU SVSQ-HỌC VIỆN CSQG BẮC CALI NĂM 2018

04/03/201910:44 CH(Xem: 2887)
HỘI CỰU SVSQ-HỌC VIỆN CSQG BẮC CALI NĂM 2018
HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN
HỌC VIỆN CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH BẮC CALI.
345 E. Santa Clara St, suite # 106B, San Jose CA 95113.
Email: duyvan2011@gmail.com. Tel: (408) 759 – 9339
-- o0o --
BAN CHẤP HÀNH
Nhiệm kỳ 2017 – 2020
---
HỘI ĐỒNG CỐ VẤN
Cựu ĐT Trần Minh Công – Tiến sĩ Trần An Bài
– Giáo sư Nguyễn Văn Canh - Luật sư Nguyễn Duy Tiếp – Luật sư Ngô Văn Tiệp.
HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT
Cựu SVSQ Trần Quốc Nại - Nguyễn Đình Bá - Thái Văn Hòa,
 Phan Quang Nghiệp - Trần Đức Túc - Nguyễn Ngọc Thụy
- Lê Văn Thụy - Nguyễn Hữu Nhật - Nguyễn Văn Kháng.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cựu SVSQK1 Đinh Văn Hạp, -  k2 Trần Bửu Giao - k3 Nguyễn Văn Sáu
- k4 Nguyễn Hinh - K5 Hồ Lang - k6 Trần Thoại - k7 Lê Văn Hiệp
- k8 Hà Đình Huy - k9 Ngô Tình - k10 Nguyễn Văn Vinh.
BAN CHẤP HÀNH
    - Hội Trưởng :                    Hà Đình Huy    (408) 759 – 9339
    - Phó HT Nội Vụ:               Nguyễn Hiếu     (408) 937 – 7289
    - Phó HT Ngoại Vụ:         Trần Văn Hùng     (408) 858 – 5427
    - Phụ Tá  Đặc Trách KH:      Lê Văn Hiệp     (408) 621 – 8607
    - Tổng Thư Ký :                 Dư Quang Nê     (408) 839 – 2765
    - Thủ Quỷ :                     Trần Ngọc Hậu     (510) 301 – 2494
    - Ban Báo Chí:                                                   Hà Đình Huy
                                                                  Cựu SVSQ Võ Đình Giá
    - Ban Nghi Lễ :              Trương Ngọc Mỹ     (408) 573 – 7904,
               Nguyễn Vĩnh Phương
                   Cựu SVQ  Nguyễn Hinh
Ban Văn Nghệ:       Cựu SVSQ Hà Đình Huy, Cựu SVSQ Nguyễn Ngọc Thụy
Cựu SVSQ Nguyễn Văn Sáu
Ban Giao Tế và Xã Hội:        Cựu SVSQ Phạm Hữu Ngọc (408) 833 – 4844,
                                     Cựu SVSQ Trần Văn Sơn, Cựu SVSQ Nguyễn Thanh Quang
 ---------------------------------------------------------------------
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn