06/03/2019(Xem: 2436)
Như thông lệ, hàng năm Hội Ái Hữu CSQG/VNCH Arizona xin tường trình hoạt động của Hội trong năm qua.
27/02/2019(Xem: 2258)
Hội Cảnh Sát Quốc Gia Arizona là một trong những Hội thành lập muộn màng, anh em thì ở rãi rác, nên việc đi lại rất trở ngại.
14/02/2017(Xem: 3603)
I/- TIỆC TẤT NIÊN & MỪNG 5 NĂM THÀNH LẬP Hội Ái Hữu Cựu CSQG-VNCH Arizona
30/08/2016(Xem: 3815)
Tất Niên Mừng Xuân Ất Mùi 2015 của Hội Ái Hữu CSQG Arizona được tổ chức vào lúc 11g30 trưa thứ bảy, ngày 07 tháng 2, 2015
30/08/2016(Xem: 3661)
I/- TIỆC TẤT NIÊN: Thấm thoát thời gian trôi qua mau quá,lại năm cũ sắp tàn năm mới đang về
30/08/2016(Xem: 4102)
1/- Tất niên Nhâm Thìn và Kỷ niệm 2 Năm thành lập: Ngày 20 tháng 01 năm 2013,
30/08/2016(Xem: 3687)
Vì Hội mới thành lập được một năm, nên các hoạt động tại địa phương cũng còn bị hạn chế
04/04/2014(Xem: 7967)
Từ trước ngày Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia được thành lập năm 2000, mọi sự liên lạc với anh em đang sinh sống tại Arizona ....