HOẠT ĐỘNG HỘI CSQG ARIZONA NĂM 2012

30/08/201612:00 SA(Xem: 3687)
HOẠT ĐỘNG HỘI CSQG ARIZONA NĂM 2012
HỘI ÁI HỮU CẢNH-SÁT QUỐC GIA ARIZONA
1842 W Clarendon Ave Phoenix AZ 85015.
Phone: (602)380.6362 & (602)373.0293
E.mail : truclinh_nnsd@yahoo.com
*********

BAN CỐ VẤN :
 CH : Lê văn Châu

CH : Lê duy Trung
CH : Phan hiếu Lợi

BAN CHẤP HÀNH :
 Hội Trưởng : CH. Trần Câu
 Hội Phó : CH. Nguyễn-văn-Hòa
 TTK & Thủ Quỹ : CH. Thái Sen

HOẠT ĐỘNG:

 Vì Hội mới thành lập được một năm, nên các hoạt động tại địa phương cũng còn bị hạn chế, nhất là việc điều động nhân sự trong các hoạt động chung ngoài Cộng Đồng. Vì mới, nên phương tiện cũng như điều kiện sinh hoạt hãy còn hạn chế, nếu không muốn nói là thiếu thốn hơn những Hội Đoàn đã thành lập từ trước. Tuy nhiên, anh em vẫn rất cố gắng đáp ứng những nhu cầu địa phương, hầu hoàn thành vai trò của những chiến sĩ tại hải ngoại.
 Đặc biệt, trong Đại Hội Tổng Hội Kỳ 6 vừa quan, Hội Arizona đã đề cử 7 Chiến Hữu về dự cũng như tham dự dạ tiệc sau Đại Hội, chiều ngày 26 tháng 5 năm 2012.

-----------------------------------------------------------------------
 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn