06/03/2019(Xem: 2897)
Để tạo điều kiện cho các chiến-hữu và gia-đình có dịp gặp gỡ, hàn huyên tâm sự, năm nay Hội Ái-Hữu CSQG/VNCH/MI đã tổ-chức buỗi họp mặt
27/02/2019(Xem: 2756)
Để thắt chặt tình thân hữu giữa các hội-viên và tạo điều kiện cho các chiến-hữu và gia-đình có dịp gặp gỡ,..
14/02/2017(Xem: 4323)
1.-Bầu lại BCH nhiệm-kỳ 2016-2019 : Chiếu theo Nội-qui của Hội, nhiệm-kỳ của BCH là 3 năm.
30/08/2016(Xem: 4405)
A.- Hoạt-động nội bộ : 1.- Lễ Kỷ-niểm Ngày Truyền-Thống CSQG/VNCH (1 tháng 6)
30/08/2016(Xem: 4704)
*Ngày ra mắt Hội: Được tổ chức lúc 5 giờ chiều ngày Nov/16/2013. Khách tham dự gồm các Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia tại Grand Rapids
24/03/2014(Xem: 5977)
Viết về ngày ra mắt của Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Michigan vào lúc 6:00PM ngày 16 tháng 11 năm 2013 tại TP Grand Rapids