HOẠT ĐỘNG HỘI CSQG MICHIGAN NĂM 2016

14/02/20179:37 CH(Xem: 3955)
HOẠT ĐỘNG HỘI CSQG MICHIGAN NĂM 2016
HỘI ÁI HỮU CSQG/VNCH MICHIGAN
4441 Curwood Ave, SE Kentwood, MI 49508
Phone: (616)530-2503 &  Email:  buu.huyen@yahoo.com
(Nhiệm Kỳ 2016 - 2019)
---o0o---
BAN CỐ VẤN
- NT Lê - Thuận
- NT Nguyễn văn Trình
BAN CHẤP HÀNH:
            - Hội-Trưởng  :           CH Huyên-Bửu (313) 401-2111
             - Hội-Phó :     CH Nguyễn-văn-Quan ( 616) 516-9133.
            - Thư-ký & thủ-quỹ      :     Ngô-Nhì.(616) 530-2503.
            - Đại-diện TP Detroit :                    CH Lê-Thế-Viên
            - Đại-diện TP Holland :              CH Đinh-văn-Thanh
            - Đại-diện TP Grand Rapids :       CH Huỳnh-văn-Vốn
---------------------
HOẠT-ĐỘNG CỦA HỘI TRONG NĂM 2016

        I/- HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ:
        1.-Bầu lại BCH nhiệm-kỳ 2016-2019 :
    Chiếu theo Nội-qui của Hội, nhiệm-kỳ của BCH là 3 năm. BCH đương nhiệm (nhiệm - kỳ 2013-2016) sẽ chấm dứt vào tháng 6-2016. Để việc điều hảnh Hội được liên tục, Ban Chấp Hành đã triệu tập một buổi hop gồm tất cả thành-viên trong Hội :
        Địa điểm : 4441 Curwood, ave, Se, Kentwood, MI 49508.
        Thời gian : 3:00 giờ chiều ngày 03-7-2016
    Trước khi đi vào trọng tâm của buổi họp, chiến-hưu Ngô-Nhì, Thư-ký kiêm thủ-quỹ, tường trình sơ lược về thành quả hoạt-động của Hội trong nữa năm qua (1-1-2016 đến 30-6-2016) cũng như tình trạng tài chánh của Hội.
    Chiến-hữu Nguyễn-văn-Quan, Hội-Phó, XLTV Hội-Trưởng, điều hành buổi họp hôm nay (chiến-hữu Nguyễn-văn-Trình : đương kiêm Hội-Trưởng, vì lý-do sức khoẻ xin được từ nhiệm chức vụ Hội-Trưởng trước thời hạn (từ tháng 8/2015)
    Sau khi thảo luận và đóng góp ý-kiến, toàn thể Niên Trưởng và Chiến Hữu có mặt trong buổi họp đã đồng thuận bầu tân Ban Chấp Hành cho Nhiệm Kỳ mới, như sau:
        Chiến-hữu Huyên-Bửu làm Hội-Trưởng,
        Chiến-hữu Nguyễn-văn-Quan, Hội-Phó,
        Chiến-hữu Ngô-Nhì : thư-ký kiêm thủ-quỹ.
    Sau đó, Niên-Trưởng Lê-Thuận, đại-diện anh em trong Hội, cám ơn BCH nhiệm-kỳ 2013-2016, đã hoàn thành mọi công-tác của Hội, nhất là anh Hội-Trưởng Nguyễn-văn-Trình đã tích cực xây-dựng Hội vững mạnh như ngày hôm nay. Anh Thuận cũng không quên cám ơn chị Trình sát cánh cùng Anh Trình trong mọi sinh-hoạt của Hội.
    Trước khi chia tay, các chiến-hữu tham dự đã được quí phu-nhân khoản đãi một bữa cơm ngon miệng, thắm tình chiên-hữu.
    Buổi họp chấm dứt vào lúc 17:00 giờ chiều.
       2.- Họp mặt Tất niên :
    Theo thông lệ, và để thắt chặt tình thân hữu, và tạo điều kiện cho chiến-hưu và gia-đình có dịp gặp gỡ, hàn huyên tâm sự, Hội Ái-Hữu CSQG/VNCH Michigan đã tổ-chức buổi họp mặt tất niên vào ngày 30-01-2016 (nhằm ngày 21-12-2015 AL) tại nhà CH Ngô - Nhì: 4441 Curwood  Ave, SE, Kentwood  MI 49508.
    Buổi họp mặt qui tụ trên 30 chiến-hữu và gia-đình.

      II.-SINH-HOẠT CỘNG-ĐỒNG :
    Để thể hiện tình thân hữu với các Tôn-Giáo, CĐ/NVQG, các Hội-đoàn tại địa-phương, Hội Ái-Hữu VNCH/ CSQG/MI đã tham dự hầu hết các sinh-hoạt năm 2016, do các Tổ-chức trên    tổ-chức,
    1.- Tham dự lễ thượng kỳ đầu năm do Hội Cựu-Chiến-Binh VNCH Michigan tổ-chức : Theo thông lệ hàng năm, ngày đầu năm, Hội CCB/VNCH/MI tổ-chức lễ thượng kỳ VNCH tại kỳ đài trước CHƠ SAIGON MARKET, số 141, 28th, Grand Rapids, MI 49548, lúc 11:00 giờ ngày 14-2-2016 (7-1-2016 AL). Buỗi lễ có sự hiên-diện của CĐ/ NVQG Grand Rapids, đai-diện các Tôn-giáo và các Hội-đoàn tại địa-phương.
    2.-Tham dự ngày Tết cổ truyền Xuân Bính-Thân do CĐ/NVQG TP Grand Rapids tổ-chức ngày 20-2-2016 (13-01-2016 AL)
    3.-Tham dự ngày Giỗ Tổ Hùng-Vương do Hội Cao-Niên TP Grand Rapids tổ chức, tại Hội-Trượng số 141 28th street,Grand Rapids, MI 49548, ngày 16-4-2016 (nhằm ngày 10-3-2016 AL)
    4.-Tham dự lễ kỷ-niệm 8 năm ngày thành lập Hội Cựu Quân Cán Chính Thành Phố  Detroit (MI) tổ-chức tại TP Detroit, ngày 19-3-2016.
    5.-Tham dự lễ thượng kỳ do CĐ/NVQG/TP Holland. MI tổ-chức : Nhân ngày 30-4 (tháng Tư Đen), CĐ/NVQG/TP Holland tổ-chức lễ thương-kỳ tại kỳ-đài trước City Hall, TP Holland, MI ngày 24-4-2016, để tưởng nhớ Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã hy-sinh vì lý-tưởng tự-do và sự an nguy của nhân-dân Miền Nam Việt-Nam chống lại cuộc xâm lược của CS Bắc-Việt.
    6.- Tham dự ngày Quốc-Hận 30-4 do CĐ/NVQG/TP Grand Rapids tổ-chức ngày
01-5-2016, tại số 141 28th street,TP Grand Rapids, MI 49548 với sự hiện diện của các đại-diện các Tôn-Giáo, Hội-Đoàn và đồng-hương tại địa-phương.
    7.-Tham dự ngày QL/VNCH (19-6) và đêm gây quỹ tương trợ Thương-Binh VNCH tại quê nhà do Hôi Cưu-Quân-Cán-Chính VNCH TP Detroit, TB Michigan tổ-chức ngày 11-6-2016. Tai TP Detroit, MI.
    8.- Tham dự ngày Đai-Hội của Tổng-Hội TQLC/VNCH năm 2016: Đại-Hộ của Tổng-Hội TQLC/VNCH năm nay được tổ-chức vào ngày 03-7-2016, tại TP Grand Rapids, TB Michigan. Các chiến-sĩ TQLC/VNCH từ các TB Hoa-kỳ, tại Âu-Châu, Úc-Châu, Canada...đã hội tụ về tham dự Đại Hội.
    Đây là lần đầu tiên Tổng-Hội TQLC tổ-chức Đại-Hội tại địa-phương nên được các Tôn-Giáo, Cộng-đồng NVQG, các Hội-đoàn và đồng hương nhiệt liệt hưởng ứng và tham dự rất đông đảo. Chúng tôi thấy có sự hiện diện của cựu Đai-Tá Nguyễn-Thành-Trí, TL Phó Sư-Đoàn TQLC, Cưu Đại-Tá Tôn-Thất-Soạn, Cưu Thiếu-Tá Y-Sĩ Trưởng Sư-Đoàn TQLC, Cựu Nữ Thiếu-Tá Trưởng-Phòng Xã-Hội Sư-Đoàn và nhiều Sĩ-quan cao cấp khác…
  =======================================


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn