19/03/2014(Xem: 14574)
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tất cả Dân Quân Cán Chính của miền Nam Việt Nam đã từng tham gia bảo vệ đất nước, chống lại quân Cộng sản xâm lược miền Bắc,...
18/03/2014(Xem: 15921)
Để làm rõ nét chân dung người Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG) VNCH, tôi sẽ phác họa vai trò người cảnh sát VNCH trước 1975,....
18/03/2014(Xem: 15170)
Đôi dòng: Để tri ân những chiến sỉ ngành An ninh tình báo đã âm thầm chiến đấu và âm thầm hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, ....
18/03/2014(Xem: 12415)
Khối Cảnh Sát Dã Chiến trực thuộc Bộ Tư lệnh CSQG/VNCH. Riêng tại Sài gòn có hai biệt đoàn 222 và biệt đoàn 5
21/01/2010(Xem: 72906)
BBT: Qua nhiều bài viết về Trung Tá Nguyễn Văn Long mà chúng tôi có dịp đọc trước đây, chúng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó còn thiếu só
21/01/2010(Xem: 73449)
Khi đề nghị chọn chủ đề cho Đặc San Phượng Hoàng 2010,...
10/01/2010(Xem: 21642)
Công Tác Của Cảnh Sát Đặc Biệt Cấp Tỉnh, Thị Xã (F. ĐB) Có Liên Quan Đến Chương Trình Phượng Hoàng
08/01/2010(Xem: 28159)
Nói đến ngành Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa,nhiều người chỉ hiểu một cách đại khái
02/01/2010(Xem: 32493)
Trong phần tổng quát, nói về sự hình thành và tổ chức của Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa,
16/03/2009(Xem: 58444)
Nhân kỷ niệm 40 năm biến cố Tết Mậu Thân 1968, người Việt quốc gia hẳn không bao giờ quên những cảnh tượng tang thương đẫm máu do Cộng Sản Bắc Việt gây nên. . . . . .