MỘT SỐ CÔNG TÁC ĐÁNG GHI CỦA BCH/ĐỊNH TƯỜNG

19/03/201412:00 SA(Xem: 20759)
MỘT SỐ CÔNG TÁC ĐÁNG GHI CỦA BCH/ĐỊNH TƯỜNG
Một Số Công Tác Đáng Ghi
của BCH Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Định Tường
PHAN TRUNG CHÁNH
(Viết theo lời kể của Đỗ Kiến Mười)
Tiếp theo bài "Bạn tôi và Tỉnh Trưởng tay không vào mật khu tạo kỳ tích", viết vào tháng 8 năm 2007, hôm nay chúng tôi xin tiếp gửi một số công tác khác của "Bạn Tôi", để Cảnh Sử ghi thêm chiến công chưa được cập nhựt.
I/- Tự Túc Xây Cất Đồn Cảnh Sát Xóm Dầu, thành lập Toán Xung Kích Đặc biệt, gia tăng nổ lực công tác an ninh tình báo.
Sau Tết Mậu Thân năm 1968, Đỗ Kiến Mười (ĐKM.) được Đại Tá Trần Văn Hai, Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia, (sau là Chuẩn Tướng đã tuẩn tiết) bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG) tỉnh Định Tường.
Sau khi nắm vững địa hình địa vật, hồ sơ trận liệt, sổ đen, và cường độ hoạt động của Việt Cộng (VC) trong lãnh thổ trách nhiệm, ĐKM nảy ra ý kiến thành lập "Toán xung kích Đặc biệt", nhằm mục đích đánh phủ đầu và trấn áp các tên đầu xỏ của Tỉnh Uỷ Mỹ Tho cũng như các Huyện ủy, Xả ủy trực thuôc….
Một trụ sở thích hợp, tại một địa điểm chiến thuật cho Toán xung kích là rất cần thiết.: ĐKM tự túc xây cất một cơ sở đủ chỗ ngủ cho 50 người, có hầm vũ khí đạn dược và kho lương khô, với vật liệu xin từ Đại Tá Cố vấn trưởng của Tỉnh Trưởng và Sư Doàn 9 Hoa Kỳ (vị cố vấn PSA- Public Safety Agency - của ĐKM xin Thiếu Tưởng Tư lệnh Sư Đoàn 9 Hoa Kỳ sắp về nước) Cơ sở này là "Đồn Cảnh Sát Xóm Dầu"
Xóm Dầu, nằm bên kia bờ sông Bảo Định, đối diện với trụ sở Ty CSQG Định Tường - nằm bên này bờ sông - cách nhau khoản 50 thước. Xóm Dầu có trên một trăm nóc gia, có vườn cây ăn trái sum xuê. Tuy nhiên, vùng ven Thị xã Mỹ Tho, giáp ranh với Quận Châu Thành, Xóm Dầu lúc bấy giờ thiếu an nịnh vào ban đêm, nhiều gia đình, vì sợ VC về ám sát, bắt cóc, thu thuế, phải rời Xóm Dầu qua ngủ tạm tại các nhà thân quen trong Thị xả.
Trước Tết Mậu Thân, VC thỉnh thoảng bắn sẻ qua Ty CSQG, và có lần tấn công Ty CSQG, xuất phát từ Xóm Dầu - di chuyển trên ghe xuồng.
ĐKM bổ nhiệm Nguyễn công Lắm, tự Sáu Lắm, giữ chức "Trưởng Toán xung kích Đặc biệt", kiêm "Trưởng Đồn Cảnh Sát Xóm Dầu", trực tiếp dưới quyền của Thẩm sát viên Nguyễn văn Huế, lúc bấy giờ là Phụ Tá Trưởng Ty, kiêm Trưởng Phòng Cảnh Sát Đặc biệt (CSĐB).
Sáu Lắm, cựu Thượng Sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hoà (QLVNCH), chuyển qua phục vụ ngành CSĐB Định Tường từ năm 1967, đã từng lập được nhiều chiến công đặc biệt. Nhân dạng cao ráo, năng động, thuộc lòng từng gốc me, cây bần, con kinh, con rạch, đám lá, mảnh vườn; xây dựng được nhiều cộng tác viên, cảm tình viên ở các Quận châu Thành , Bến Tranh, Sầm Giang, và vùng ven Thi xã Mỹ Tho.
Toán xung kích Đặc biệt (sau này thường được gọi là "Toán Sáu Lắm" gồm 50 nhân viên cảnh sát đặc biệt:
1/ Toán Trưởng, Toán Phó, 8 nhân viên phụ trách trực văn phòng, tiếp tân, truyền tin, liên lạc, canh gác đồn. Hai phần 5 Tổ tác chiến (mỗi tổ 8 người). Đa số gốc cựu quân nhân, có nhiệm vụ:
- Chiến đấu tiêu diệt VC, phục kích, đột kích, đánh điểm - (Một cách tổng quát, Toán xung kích Đặc biệt làm nhiệm vụ gần giống như các Toán Biệt kích của Quân lực VNCH)
- Sưu tầm tin tức tình báo, tổ chức các lưới tình báo nhân dân
- Móc nối cán binh, cán bộ VC ra chiêu hồi
- Tuần tiểu, phục kích di động về đêm tại Xóm Dầu và các vùng ven Thị Xã Mỹ Tho
Ngoài ra, một khoá cấp tốc về "công tác xâm nhập"với mục đích hướng dẫn các nhân viên hoạt vụ CSĐB và các nữ Thiên Nga, cách thức móc nối, chiêu dụ các cán bộ VC làm nội tuyến, mai phục trong lòng địch, hoặc gài người vào hàng ngũ địch, do chính ĐKM và vài cán bộ tình báo đảm trách.
ĐKM đã chỉ thị:
"Toàn thể nhân viên CSQG Định Tường (kể cả ĐKM) phải dành hết thì giờ, dồn hết mọi nổ lực vào công tác tìm và diệt địch."
a/ Mỗi nhân viên CSĐB (kể cả nữ Thiên Nga) là một cán bộ điều khiển - phải sưu tầm đầu mối, phải kết nạp tình báo viên, cộng tác viên, cảm tình viện.
b/ Mỗi nhân viên CSQG là một cán bộ tình báo nhân dân. Tất cả mọi người, không phân biệt nam nữ, màu áo, đơn vị, phải tổ chức các lưới tình báo nhân dân (TBND) trên toàn lãnh thổ Định Tường.
THÀNH QUẢ:
Không đầy 9 tháng sau, tình hình an ninh Tỉnh Định Tường tiến triển rất khả quan tốt đẹp. Tại Thị Xã Mỹ Tho và các thị trấn ở các quận, không còn xảy ra khủng bố, phá hoại, đặt chất nổ, quăng lựu đạn, pháo kích, ám sát, bắt cóc, thu thuế, rải truyền đơn hoặc treo cờ VC.
Đồng bào xã thôn sinh hoạt bình thường, thoải mái, an nhiên. Chợ búa đông đảo, không còn cảnh bị VC cấm chợ, ngăn đường. Học sinh vui vẻ cấp sách đến trường - không còn cảnh bị VC cưỡng ép đi rải truyền đơn, hoặc làm nhiêm vụ "cảnh giới".
Trên các sông Cửu Long, Bảo Định và Kinh Chợ Gạo ở Định Tường, tàu bè, ghe thuyền qua lại đông đảo an toàn, nhờ có sự phối hợp hành quân và tuần tiểu ngày đêm của lực lượng Tuần Giang Tiểu khu Định Tường và Giang Đoàn Cảnh Sát Mỹ Tho.
Quốc lộ 4, trục giao thông huyết mạch giữa Thủ Đô Sài gòn và các tỉnh Miền Tây có tầm quan trọng chiến lược, được bảo vệ chặt chẽ và hữu hiệu hơn.
(Tên Thiếu Tướng Trần Phương tự Tám Phương, Tư lệnh trưởng Quân khu 8 VC (bao gồm các tỉnh Kiến Hoà, Định Tường, Gò Công, Kiến Tường, Kiến Phong, Vĩnh Long, Sa Đéc) chỉ thị Ban Đặc công Quân khu 8, Ban Đặc công và Tỉnh đội Mỹ Tho, bằng mọi giá, mọi cách, phải thường xuyên phá hoại Quốc lộ 4: đào đường, đấp mô, đặt mìn, chất nổ...trên cầu, đường ở Quốc lộ.)
Đại Đội 401 Cảnh Sát Dã Chiến, trực thuộc Ty CSQG Định Tường, gồm có 1 Trung đội Trừ bị Tỉnh và các Trung đội ở các chi CSQG Quận (mỗi chi CSQG có một Trung đội CSQG).
Các Trưởng chi CSQG được ĐKM chỉ thị phải xử dụng Cảnh Sát Dã Chiến (CSDC) phục kích di động về đêm trên và xung quanh Quốc lộ (Việc xử dụng CSDC để bảo vệ Quốc lộ 4 ngày đêm được sự cho phép chấp thuận của Đại Tá Giám đốc CSQG quân khu 4 và Tỉnh trưởng Định Tường)
Ngoài ra, mỗi khi nhận được tin tình báo, toán Sáu Lắm tổ chức phục kích chận đánh các cán bộ hạ tầng cơ sở và các đám du kích địa phương khống chế, cưởng ép đồng bào xã thôn cùng đi chung với chúng ra Quốc lộ đào đường, đấp mô ban đệm.
Ban ngày, Cảnh Sát Công lộ và Cảnh Sát Tuần Tiểu đảm bảo an toàn giao thông, không bi ùn tắt, an ninh trật tự Quốc lộ được duy trì đúng mức.
Các Phân chi CSQG (sau này gọi là Cuộc CSQG) đóng cạnh hoặc gần Quốc lộ 4, phải tổ chức các lưới tình báo nhân dân, sắp đặt hệ thống báo cáo, thông tin, liên lạc; cách gửi các tín hiệu, ám hiệu, mật hiệu (thí dụ như cộng tác viên hoặc cảm tình viên nhá đèn pin, chớp tắt mấy lần; đốt đèn như thế nào, ở đâu; đốt nhang cấm vào nơi nào; phơi quần áo, hay đuổi chim, đánh chó như thế nào, v.v... để báo cho CSQG, CSDC, CSĐB, biết VC đang hay sẽ chuyển quân, đang hay sẽ thực hiện công tác phá hoại, đào đường, đấp mô, đặt mìn, chất nổ, v.v...Kể từ khi ĐKM xử dụng CSDC, Toán xung kích đặc biệt, và Tình Báo Nhân Dân để bảo vệ Quốc lộ 4, suốt một thời gian rất dài, từ cuối năm 1968 đến 30-4-1975, không một cây cầu nào trên Quốc lộ còn bị đánh sập như trước kia, chỉ có tất cả 2 lần Quốc lộ bị đào đường, đấp mô - CSDC Định Tường phải trả giá rất đắt: 5 nhân viên CSDC đã hy sinh, trong số này có cố Thiếu Uý Nguyễn văn Vinh, trung đội trưởng, tốt nghiệp Học Viện CSQG, và 6 nhân viên bị thương nhẹ.)
- Khoảng giữa năm 1968, dựa vào tin của CSQG Định Tường, Sư Đoàn 7 Bộ Binh hành quân vào Giáp Nước, cách Thị Xã Mỹ Tho chưa đầy một cây số đường chim bay, tịch thu 4 khẩu trọng pháo, trưng bày tại Vườn Hoa Lạc Hồng của Thi Xã cho dân chúng xẹm VC xử dụng các khẩu trọng pháo này pháo kích nhiều lần vào Trung tâm Thị Xã Mỹ Tho ngay giữa ban ngày, lúc chợ búa rất đông đảo, làm thiệt mạng và bị thương nhiều thường dân vô tội, trong đó có nhiều phụ nữ và nhiều học sinh bé nhỏ.
- CSQG Định Tường bắt giữ hoặc giết chết nhiều cán bộ hợp pháp, giao liên, kinh tài, hậu cần, an ninh, quân báo, trinh sát, đặ công, binh vận VC.
- nhiều cán bộ, cán binh VC ra chiêu hồi với Quân lực VNCH, CSQG và Chánh quyền địa phương
- nhiều Xã ủy và Xã đội VC bị vô hiệu hoá
- các Huyện uỷ và Huyện đội Chợ Gạo, Châu Thành, Bến Tranh bị tước địa bàn hoạt động
- Thành ủy Mỹ Tho bị tan nát (Bí thư Thành ủy Mỹ Tho và tên Trưởng Ban Tuyên Văn Giáo Thành ủy bị CSĐB Định Tường bắt giữ vào năm 1971)
- Cơ quan đầu não Tỉnh ủy Mỹ Tho phải đổi địa chỉ, từ Quận châu thành dời về Quận Cai Lậy.
- Tỉnh Đội phó kiêm Tham mưu Trưởng Tỉnh Đội Mỹ Tho, và tên Trưởng Ban Quân Báo Tỉnh Đội ra chiêu hồi với Đại Tá Tỉnh Trưởng Lê Minh Đảo và ĐKM vào năm 1971, hướng dẫn Sư Đoàn 7 Bộ Binh hành quân vào mật khu Cái Nứa (Cái Bè) tịch thu hai hầm vũ khí đủ loai. Hệ quả của việc này, là tiếp sau đó, nhiều cán binh, cán bộ hạ tầng cơ sở VC, cao và trung cấp, lần lượt bị giết, bị bắt, hoặc hồi chánh trong thời gian kỷ lục, loại đi bao sự giết chóc, phá hoại, có thể gây vô vàn thiệt hại cho chiến sĩ VNCH, CSQG, cán bộ công chức và nhân dân vô tội.
- CSQG Định Tường tịch thu hằng trăm vũ khí, mìn, chất nổ, đạn dược đủ loại, và nhiều tài liệu quan trọng.
- Trên đà đó, và với thời gian nhiều năm kế tiếp, chiến dịch Phượng Hoàng với nhiệm vụ đánh phá và vô hiệu hoá hạ tầng cơ sở VC - cũng như kế hoạch bình định xây dựng, phát triển nông thôn ở Định Tường thành công vẻ vang.
Chúng tôi xin ghi ra đây một số chiến công của CSQG Định Tường mà trong đó Toán Xung Kích Đặc biệt (tức toán của Sáu Lắm) góp phần không nhỏ:
1/ Đẩy lui cuộc tấn công của VC vào Thị xã Mỹ Tho, đêm Giao Thừa Tết Kỷ Dậu (1969): Đêm Giao Thừa Tết Kỷ Dậu, VC tấn công Thị Xã Mỹ Tho, lực lượng CSQG phòng thủ Thị Xã, Cảnh Sát Sắc Phục, CSĐB và toán Sáu Lắm, dưới quyền chỉ huy thống nhất của Lý Quan Thanh, xử lý thường vụ Đại Đội Trưởng CSQG, chận đánh các đơn vị tấn công của VC, làm chúng bị thiệt hại rất nặng, phải tháo chạy kéo theo xác chết của nhiều đồng bon. Sáng mùng một Tết, Đại Tá Tỉnh Trưởng Huỳnh Ngọc Diệp điện thoại cho ĐKM: "Cảnh Sát giỏi tình báo, mà đánh giặc cũng quá ngon lành."
2/ Vô hiệu hoá hoàn toàn Toán bắn sẻ của VC trên Quốc lộ 4: Khoảng giữa năm 1968, ngồi trên xe Jeep cảnh sát đi thanh tra Chi CSQG Quận Bến Tranh, ĐKM bị bắn sẻ thoát chết, nhưng bô xe bị lủng, trên Quốc lộ 4, gần địa điểm Trung Uý Nguyễn văn Nở bị bắn sẻ chết tại chỗ khoản 5 năm trước (cố Trung Uý Nở phục vụ tại Tiểu Khu Định Tường). Toán Sáu lắm bí mật tổ chức phục kích đêm, kiên nhẫn rình con mồi, hạ sát 3 tên VC, tịch thu 1 súng carbine, 1 súng Garand, 1 cái phảng, 1 búa đẻo, và 1 dao bầu.
Từ dạo ấy về sau, không còn bắn sẻ từ Xóm Dầu qua Ty CSQG, không còn bắn sẻ trê Quốc lộ 4. 3/ Khoảng giữa năm 1971: Toán Sáu Lắm phối hợp với Trung Đội CSDC Cai Lậy, phục kích trên đường giao liên VC, bắn chết nhiều tên VC, trong số này có tên Bí thư Huyện Uỷ Cai Lậy, tịch thu 1K54, 1 B40, và 3 AK.
4/ Khoảng cuối năm 1972: Đại Đội 401 CSDC Định Tường, có sự phối hợp của Toán Sáu lắm, dưới quyền chỉ huy của Đại Đội trưởng CSDC Trần Ngọc Bửu (tốt nghiệp Học Viện CSQG) phục kích bên một con rạch ở Sầm Giang, bắn chết nhiều tên VC, tịch thu 10 AK, 1 B40, và 1 K54.
5/ Toán Sáu Lắm đột kích giải cứu con tin: Ở Mỹ Tho, có ông Minh Cảnh làm thầu khoán, chủ khách sạn, và chủ lò bánh mì. Khoản dầu năm 1974, quản lý khách sạn Minh Cảnh, ông Tư Lành, cậu ruột của bà Minh Cảnh, về quê Sầm Giang ăn đám giổ, say rượu, ngủ quên, bị VC bắt dẫn đi nhốt vào hầm tối tại căn cứ lỏm VC ở Sầm Giang. Chúng đánh đập ông Tư Lành rất tàn nhẫn, buộc ông viết thư cho bà Minh Cảnh mang 3 triệu đồng chuộc mạng.
Sáu Lắm dẫn Toán Xung kích đi đột kích giải cứu được ông Tư Lành, bắn chết nhiều tên bảo vệ, tịch thu 5 súng AK. Được báo cáo của ĐKM, Đại Tá Chung văn Bông, Tỉnh Trưởng Định Tường, sau khi phỏng vấn, ông Tư Lành buộc miệng nói to, trước sự hiện diện của ĐKM, Sáu Lắm, và ông Minh Cảnh: "không tưởng tượng được! Vô cùng thích thú hấp dẫn! Cảnh Sát hành động như trong xi nê!"
Ông Bà Minh Cảnh thưởng Toán Sáu Lắm 200 ngàn đồng, tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn thết đãi Toán Sáu Lắm. Ông Bà Minh Cảnh định cư ở California. Ông đã qua đời và Bà đang ở với các con ở San Jose.
Năm 1970, 1971, tỉnh Định Tường được Trung Ương xếp hạng nhất trên toàn quốc trong công tác xây dựng, bình định, và phát triển nông thôn.
Đầu năm 1974, Bộ chỉ huy CSQG tỉnh Định Tường được Bộ Tư Lệnh CSQG xếp hạng nhất trên toàn quốc trong công tác vô hiệu hóa hạ tầng cơ sở cộng sản và bao vây kinh tế địch. Buổi lễ tổ chức tại Bộ Tư lệnh CSQG, cố Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu chủ toạ và trao giải thưởng bằng tiền mặt 800.000 ngàn đồng cho ĐKM.
(Bộ chỉ huy CSQG Quận nhì Thủ Đô được xếp hạng nhất trong công tác bài trừ cướp giật, tệ đoan xã hội, cũng được cố Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu tưởng thưởng như Bộ chỉ huy CSQG tỉnh Định Tường.)
Có thể nói rằng Tỉnh Trưởng Lê Minh Đảo và Trưởng Ty CSQG Đỗ Kiến Mười, nhờ sự hợp tác chân thành của đại bộ phận quần chúng nhân dân và Quân Cán Cảnh Định Tường, qua kế hoạch bình định xây dựng phát triển nông thôn, và chiến dịch Phượng Hoàng, đã đập tan chủ trương "lấy nông thôn bao vây thành thị" (tại Định Tường) của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Bắc Việt đề ra trong Nghị Quyết số 9 (năm 1969)
II/- Gác cầu bằng Tình báo
Ty CSQG Định Tường được Bộ Tư lệnh CSQG phối trí một Giang đoàn cảnh sát (thường được gọi là Giang Cảnh Mỹ Tho), gồm:
- khoảng 150 nhân viên cảnh sát
- 6 chiếc giang đỉnh (thường được gọi là “con cá lớn”)
- 8 chiếc ho-bo (thường được gọi là "con cá nhỏ", hay xung kích đỉnh)
Khoảng cuối năm 1969, cố Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu xử dụng "con cá nhỏ" cùng với Tỉnh Trưởng Lê Minh Đảo và ĐKM đi quan sát trên sông Cửu Long, chạy dọc theo các cù lao Tân Long, Thới Sơn và Cồn Phụng - nơi tu hành của Ông Đạo Dừa và các tu sĩ áo nâu của Ông.
Giang doàn trưởng Giang đoàn cảnh sát Mỹ Tho lúc bấy giờ là Đại uý Nguyễn văn Em, tốt nghiệp Học Viện CSQG. Đại uý Em thông minh, khôn ngoan, năng động, tận tình với nhiệm vụ, được thuộc cấp nể trọng, được ĐKM và nhiều sĩ quan thuộc Bộ chỉ huy CSQG Định Tường thương mến. Nhiệm vụ của giang cảnh (tức Cảnh Sát Tuần Giang hay Cảnh sát sông ngòi) là nhiệm vụ của CSQG trên sông. Giang Đoàn đã giúp nhân dân gặp khó khăn, trở ngại trong sinh hoạt trên sông hồ. Giang cảnh luôn ân cần giúp đỡ giới thương hồ cũng như người dân có cuộc sống gắn liền với sông rạch miền Tây.
Do vậy cho nên các lưới tình báo nhân dân phủ trùm trên sông Cửu Long, sông Bảo Định và kinh Chợ Gạo, thuộc phạm vi trách nhiệm của Giang Cảnh Mỹ Tho, đã trở nên rất hữu hiệu.
Đặc biệt, khoảng đầu năm 1971, do tin tình báo nhân dân, Đại uý Em đích thân chỉ huy một toán Giang Cảnh đến bao vây một ngôi nhà ở đầu vàm Kỳ lân, lục soát , khám phá một hầm bí mật dưới một vựa củi, bắt giữ tên Trần văn Tươi, phó bí thư xã Bình Thục Nhứt (Chợ Gạo), tịch thu nhiều tài liêu. Khai thác tên Tươi, CSĐB Định Tường bắt giữ 5 cán bộ hợp pháp thuộc Huyện ủy Chợ Gạo.
Khoảng giữa năm 1971, ĐKM nhận được một tin có giá trị cao: Quân khu 8 VC hạ quyết tâm đánh sập cây Cầu Quây Mỹ Tho Cầu Quây trên sông Bảo Định là cầu duy nhứt nối liền khu Chợ Mới với khu Chợ Củ Mỹ Tho.
Tất cả xe cộ di chuyển từ Tỉnh Gò Công về Thi xã Mỹ Tho, và ngược lại, phải qua cây Cầu Quây. Việc bảo vệ Cầu Quây từ trước đến nay do Cảnh Sát đảm trách. Cầu được canh gát 24/24, một nhân viên trên cầu, một nhân dân dưới cầu, dưới sự đôn đốc của Trưởng Cuộc CSQG Phường 2, Thị Xã Mỹ Tho (Văn phòng của Cuộc 2 đặt tại đầu Cầu Quây, trong phạm vi khu Chợ Củ Mỹ Tho)
ĐKM trình lên Tỉnh Trưởng, Đại Tá Chung văn Bông, với dề nghị:
1/ Tiểu khu kiện toàn việc rào cản cây cầu, nhứt là xung quanh các chân cầu.
2/ An ninh Quân Đội và Phòng nhì gia tăng nổ lực sưu tầm tình báo, ngăn chận kịp thời hành động phá hoại.
3/ Lực lượng Tuần Giang của Tiểu khu gia tăng tuần tiểu ngày đêm trên sông Cửu Long và sông Bảo Định, để phát giác sự xuất hiện của đặc công thuỷ.
Một cuộc họp khẩn cấp gồm tất cả các viên chức trực thuộc Bộ chỉ huy CSQG Đinh Tường được triệu tập để toàn thể đề cao cảnh giác, ý thức và am tường âm mưu đánh sập cây Cầu Quây của Quân khu 8 VC, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh những biện pháp ĐKM mới đề ra:
a/ Bắt đầu từ hôm nay tất cả ghe xuồng, tàu đò trên sông Bảo Định, phải rời khỏi sông trước 7 giờ tối, và chỉ được trở lại sau năm giờ sáng- Ban đêm có thể đậu dọc theo các cù lao Tân Long, Thới Sơn trên sông Cửu Long.
b/ Phòng Quản trị mua 80 cây đèn pin, cấp phát cho: Giang Cảnh 40 cây, Cuộc 1 cảnh sát 20 cây, Cuộc 2 cảnh sát 20 cậy. Các đơn vị trên cấp phát lại cho các nhà, các vựa, các ghe xuồng, tàu đò "cảm tình" dọc theo sông Bảo Định và sông Cửu Lọng. Sinh hoạt với họ cách thức báo cáo, thông tin, liên lạc, ra dấu hiệu, tín hiệu, ám hiệu, mật hiệu, khi phát hiện các người, các hành vi, hiện tượng khả nghi.
c/ Giang Cảnh tăng cường:
- dưới chân Cầu Quây, một xung kích đỉnh với hai nhân viên và một người nhái (24/24)
- tại đầu Vàm sông Bảo Định tiếp giáp với sông Cửu Long một giang đỉnh và một xung kích đỉnh (24/24)
- gia tăng tuần tiểu ngày đêm trên sông Cửu Long và sông Bảo Định
- cấp phát lựu đạn MK3 để ném xuống sông khi thấy có hiện tượng, chỉ dấu khả nghi
d/ Cảnh Sát Dã Chiến phối hợp với Cảnh Sát Sắc Phục làm các cuộc chận xét bất thần, nhằm khám phá việc chuyên chở vũ khí, mìn, chất nổ; tạm giữ các phần tử tình nghi không giấy tờ hợp lệ.
e/ Cảnh Sát Đặc Biệt gia tăng nổ lực công tác an ninh tình báo. Các nhân viên hoạt vụ và Thiên Nga bố trí cộng tác viên, bồi chánh viên, cựu can cứu chính trị tại các bến xe, bến đò, bến ghe, bến bắc, và chung quanh cây Cầu Quây, nhằm phát hiện các cán bộ điều nghiên, trinh sát, quân báo, đặc công, giao liên VC.
f/ Chỉ huy Phó Trương đình Thành thường xuyên kiểm soát, đôn đốc các đơn vị, nhứt là các nhân viên canh gác cầu.
Đỗ Kiến Mười kết luận: "Tôi tin rằng các lưới tình báo nhân dân của toàn thể anh chị em CSQG Định Tường, không phân biệt Dã chiến hay Giang cảnh, Đặc biệt hay Tư pháp, Hành chánh hay Tâm lý chiến, Công lộ hay Tuần tiểu, Trật tự hay Thiên nga, phủ trùm kín mít Thị xã Mỹ Tho; không một tên cán cộng nào có thể lọt vô được Thành phố của Đệ nhất Phu nhân VNCH, mà không bị đồng bào khám phá, phát hiệ, mật báo, cáo giác.
Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan khinh đich; vì địch rất nguy hiểm, lợi hại, gian ác, quỷ quyệt, lắm mưu kế, và nhiều thủ đoan. Do vậy, để bẻ gảy âm mưu đánh sập cây Cầu Quây của tên Thiếu tướng Trần Phương tự Tám Phương, Tư lệnh trưởng Quân khu 8 VC, bên cạnh việc "gác cầu bằng lính gác cầu," chúng ta còn cần phải "gác cầu bằng tình báo."
Một tuần sau, khoảng nửa đêm, thuyền trưởng Trần thanh Vân của chiếc giang đỉnh 172 nhận được tín hiệu từ một chiếc tàu đò đậu tại cồn Tân Long. Đèn pin chớp tắt, chớp tắt nhiều lần hướng về chiếc giang đỉnh 172. Thuyền trưởng Vân nhận ra đó là tín hiệu báo động của cảm tình viên, Vân quan sát tỉ mỉ các vật lạ trôi nổi trên sông, phát hiện một đám lục bình trôi ngang từ cồn Tân Long vào vàm sông Bảo Định, thay vì phải trôi xuôi theo dòng nước, hướng về vàm Kỳ Hôn. Vân gọi máy báo cáo - Đại uý Nguyễn văn Em dùng xung kích đỉnh tới liền sau đó. Đại uý Em và thuyền trưởng Vân rọi đèn pha, phát hiện trong đám lục bình có một ống ni-lông nổi lên trên mặt nước độ 6 phân - Ống ni-lông là một dụng cụ người nhái VC thường dùng để thở khi đang ở dưới nước. Đại uý Em ra lệnh ném một trái lựu đạn MK3 xuống đám lục bình - Đám lục bình tơi tả, ống ni-lông biến mất, nhưng sau đó nhô lên mặt nước cách chỗ cũ khoảng 5 thước. Một quả MK3 thứ hai được ném, một thân người nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Hắn được vớt lên chiếc xung kích đỉnh, đó là một thanh niên mình trần, mặc quần đùi, mặt, mình, và tay chân được thoa dầu đen thui, đang bị ngất xỉu bởi sức ép của lựu đạn MK3, chân trái đeo một dao găm. Có thể chất nổ hoặc mìn mang theo bị văng rớt xuống sông.
Khi hắn tỉnh lại, Đại uý Em phỏng vấn tại chỗ được biết hắn tên là Lê Thanh Hải, đến từ Sầm Giang, thả trôi theo dòng nước và mục tiêu là đánh cho sập cây cầu Mỹ Tho. Người nhái sau đó bị bất tỉnh - Đại uý Em chở đương sự đến Vườn hoa Lạc Hồng nhờ xe tuần tiểu cảnh sát đưa vào bệnh viện Mỹ Tho (hắn chết vài giờ sau khi đến bệnh viện)
Ngày hôm sau, thuyền trưởng Vân được cảm tình viên cho biết: "Đang ngủ trên chiếc tàu đò của ông tại cồn Tân Long, nghe tiếng động, ông thức dậy, thấy một người lạ leo lên tàu đò, đứng nhìn về hướng vàm sông Bảo Định quan sát, rồi xuống sông lội đi - Vì đã được Trần thanh Vân sinh hoạt hướng dẫn nên ông chớp đèn pin báo động.”
Đại úy Nguyễn văn Em sau đó được vinh thăng Thiếu tá và hiện đang giữ chức Tổng thư ký Hội người Việt Cao Niên ở một Quận hạt thuộc Bắc California.

Viết tại Lancaster ngày 26 tháng 8 năm 2012
P T C

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn