19/03/2014(Xem: 33628)
Sơ lược tiểu sử GS Nguyễn Đình Huy: Ngày và nơi sinh: 2-1-1932, Hà Nam Ninh, Việt Nam ...
19/03/2014(Xem: 31207)
1.) Vào Chuyện Mẹ sinh tôi ra vào năm Giáp Thân, 1944, nhưng sau này làm lại giấy Thế Vì Khai Sinh thì rút xuống hai năm cho đủ tuổi để xin được vào học trường Chasseloup Laubat..
19/03/2014(Xem: 32901)
"Đi với Tàu mất nước, đi với Mỹ mất đảng". Đó là chủ trương của VC, họ đã chọn con đường đi với Tàu, dâng cho Tàu khoảng 1.000 cây số vuông vùng đất biên giới,..
19/03/2014(Xem: 32650)
Cứ mỗi lần mùa đông đến, ở cái xứ quê mình, miền Trung cày lên sỏi đá, không làm sao tránh khỏi cơn lũ lụt hằng năm, lâm vào cảnh màn trời, chiếu nước.
19/03/2014(Xem: 28992)
LỜI TRẦN TÌNH: Hằng tháng, Hội Ái Hửu CSQG/VNCH Orlando, Florida luôn tổ chức buổi họp sinh hoạt nội bộ thường kỳ cho mỗi tháng từ ngày thành lập cho đền hôm nay,..
19/03/2014(Xem: 10511)
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tất cả Dân Quân Cán Chính của miền Nam Việt Nam đã từng tham gia bảo vệ đất nước, chống lại quân Cộng sản xâm lược miền Bắc,...
18/03/2014(Xem: 29179)
Dưới thời quân chủ, Trung Hoa là nước lớn, tự cho mình là trung tâm văn minh của thế giới, tự xưng mình là giống người Hoa (giống người văn minh),...
18/03/2014(Xem: 27209)
Ngày xưa còn nhỏ, thường năm giờ sáng, tôi đã thức dậy học bài bên ba má tôi đang ngồi uống nước trà với kẹo thèo lèo và đủ chuyện Đông, Tây kim cổ
18/03/2014(Xem: 33179)
Sáng mồng một tết âm lịch năm 1978, tù Chính trị trại giam Z.30 D bất ngờ tập họp “đột xuất” mừng xuân bằng những bài ca hùng tráng làm sống dậy thời liệt oanh hào hùng,...
18/03/2014(Xem: 32163)
Tôi đến với giới bút mực khá muộn màng. Thuở còn đi học, tuy rằng cũng sính văn thơ, cũng ưa chuốt câu trau chữ nhưng chỉ ấm ớ được vài bức thư tình,....