12/08/2016(Xem: 7643)
Kính gởi: Chiến Hữu NGUYỄN VĂN NHÌ. Tổng Hội được biết, vào ngày 31 tháng 5 năm 2015
12/08/2016(Xem: 7640)
Kính gởi: Chiến Hữu NGUYỄN DOÃN HƯNG. Nhân dịp Đại Hội Tổng Hội kỳ VII vừa qua
11/08/2016(Xem: 7112)
Trích yếu : V/v thời hạn gởi bài vở, tin tức và hình ảnh sinh hoạt của địa phương cho Đặc San Phượng Hoàng Xuân Đinh Dậu 2017
23/07/2014(Xem: 20483)
Đặc San Phượng Hoàng năm Ất Mùi 2015, đang được chuẩn bị thực hiện và phát hành như mọi năm. Để tránh sự chậm trễ...
21/03/2014(Xem: 22562)
Liên Hội CSQG Âu Châu 378$09 - Liên Hội CSQG Âu Châu 700. - Hội CSQG San Diego 70. - Dương Thanh Chiến 30.
21/03/2014(Xem: 23066)
- Trần Ngọc Thạch (KS) 40$00 - Trương Vĩnh Hảo (IA) 50. - Nguyễn Đình Tòng (OK) 50. - Nguyễn Kim Lộc (IL) 50.
20/03/2014(Xem: 25151)
Kính gởi: Chiến Hữu NGUYỄN NGỌC TUẤN. Tổng Hội được biết, trong cuộc họp nội bộ vào ngày 30 tháng 12 năm 2013 vừa qua
18/06/2012(Xem: 48362)
Kính gởi: Chiến Hữu LÊ VĂN LÒNG Tân Hội Trưởng Hội Ái Hữu CSQG Georgia.
18/06/2012(Xem: 45386)
Ban Biên Tập Đặc San Phượng Hoàng....