DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐS PHƯỢNG HOÀNG Năm 2011

27/12/201112:00 SA(Xem: 51951)
DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐS PHƯỢNG HOÀNG Năm 2011

DANH SÁCH ỦNG HỘ PHƯỢNG HOÀNG 2011

-------x-------

- Lương Thanh Băng 50$00
- Lê Ngọc Cơ 50.
- Nguyễn Hữu Trân (TX) 20.
- Trần Ngọc Thạch (KS) 30.
- Nguyễn Đình Tòng (OK) 50.
- Trương Vĩnh Hảo (IA) 50.
- Phan Sâm 20.
- Dư Ngọc Huân (FL) 50.
- Phan Văn Răng (SC) 30.
- Huỳnh Văn Bớt (KY) 20.
- Nguyễn Ngọc Khang 20.
- Đỗ Kim Sương 20.
- Hà Xuân Thiết (MA) 50.
- Nguyễn Văn Lộc 100.
- Đỗ Nhựt Tân 20.
- Lê Bảo 25.
- Trương Đình Minh 25.
- Nguyễn Văn Lợi 30.
- Bùi Bá Dành 30.
- Hà Thị Đông Nga 20.
- Vũ Hữu Đích 20.
- Lê Thành Thảo 50.
- Nguyễn Văn Chương 20.
- Trương Văn Xuân 10.
- Trần Thị Lan 20.
- Võ Xuân Cảnh 20.
- Đỗ Xuân Đào 30.
- Bùi Văn Sanh 20.
- Phạm Quốc Bửu 100.
- Lê Văn Cảnh 20.
- Phan Văn Hai 20.
- Lê Khắc Kỷ 20.
- Hoàng Lợi 20.
- Lê Quý Tiếu 15.
- Nguyễn Văn Hùng 20.
- Vũ Anh Tuấn 50.
- Lê Quang Trọng 20.
- Lê Đình Phát 30.
- Phan Hữu Nghi 50.
- Võ Văn Nữa 30.
- Lê Quang Dật 20.
- Nguyễn Văn Hoàng 20.
- Trần Trọng Tư 20.
- Nguyễn Trọng Trí 50.
- Đỗ Thức Viêm 20.
- Cao Trung Trực 40.
- Hoàng Văn Toàn 20.
- Nguyễn Hoàng Tuyên 20.
- Nguyễn Minh Thông 50.
- Nguyễn Hoài Nhân 20.
- Lê Văn Tòng 20.
- Tống Phước Hiến 30.
- Lương Long Thiện 20.
- Nguyễn Văn Thế 20.
- Trương Văn Em 20.
- Hồ Văn Mẫn 30.
- Ng. Văn Minh (IL) 100.
- Nguyễn Văn Thưa 20.
- Võ Phi Hùng 30.
- Lê Trung Trực 50.
- Lê Văn Minh 20.
- Lê Chí Hùng 20.
- Võ Thành Nhơn 30.
- Lê Trung Tha 30.
- Lê Hữu Nghĩa (MN) 50.
- Cau A.Vay 10.
- Nguyễn Thu Vân 20.
- Lê Văn Trương 20.
- Mạc Phi Hoàng 50.
- Ng.Văn Thành (T.Mỹ) 100.
- Trần Văn Trung 20.
- Lê Văn Liên 25.
- Nguyễn To 20.
- Trần Văn A 10.
- Nguyễn Thanh Thủy 10.
- Chị Lý Minh Khánh 50.
- Lê Văn Thao (AR) 30.
- Trần Tôn Nghiêm (AR) 20.
- Phạm Văn Các (AR) 20.
- Trần Quang Trường (AR) 20.
- Phạm Minh Tâm (AR) 20.
- Trần Văn Vinh (AR) 20.
- Nguyễn Quốc Hùng (AR) 20.
- Trần Minh Sang (AR) 20.
- Nguyễn Văn Sáu (MO) 50.
- Bùi Quang Trấn (MO) 40.
- Phạm Quang Tốt (MO) 20.
- Nguyễn Quang Lợi (MO) 20.
- Nguyễn Chính Minh (MO) 30.
- Nguyễn Văn Ngôn (MA) 100.
- Võ Đăng Ngọc 20.
- Huỳnh Văn Tâm 20.
- Nguyễn Minh Thiều 20.
- Chị Bùi Bích Ngọc 300.
- Nguyễn Trường Khương 20.
- Lê Văn Cây 20.
- Phùng Sáu Sửu 20.
- Hội CSQG Dallas 100.
- Ngô Văn Thu 30.
- Liên Đệ 40.
- Trần Quang Tố 50.
- Nguyễn Thị Cẩm Y 50.
- Trần Nguyên Lương (WI) 50.
- Phạm Như Sơn 30.
- Lê văn Khiêm 20.

-----------------------------------------
Cộng = 3.620$00

---------------------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO:

Mọi ủng hộ xin đềFEDERATION OF S.VN POLICE ASSOCIATIONS

Và gởi về: 9565 Mc FADDEN Ave WESTMINTER CA 92683

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn