DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐS PHƯỢNG HOÀNG 2010

22/01/201012:00 SA(Xem: 37599)
DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐS PHƯỢNG HOÀNG 2010

DANH SÁCH ỦNG HỘ PHƯỢNG HOÀNG 2010.

----------x--------
- Phạm Văn Đức (Âu Châu)35.
- Hồ Hoa Sen nt- 60.
- Nguyễn Minh Đức -nt- 25.
- Phùng Ngọc Khiêm nt- 25.
- Hồ Văn Nam -nt- 25.
- Đỗ Quốc Khánh -nt- 25.
- Lưu Phát Tấn nt- 25.
- Bùi Khắc Đoan -nt- 25.
- Nguyễn Nhựt Châu -nt- 25.
- Nguyễn Văn Đáng -nt- 25.
- Võ Văn Phước nt- 25.
- Trương Bạch Tuyết -nt- 25.
- Nguyễn Đình Châu -nt- 65.
- Phạm Thìn -nt- 25.
- Vũ Trọng Khải (Úc Ch) 100.
- Đỗ Kim Sương 20.
- Lê Thành Thảo 25.
- Nguyễn Đức Tuấn 50.
- Trần Ngọc Quan 100.
- Võ Thanh Liêm 40.
- Đỗ Kiến Mười 30.
- Lê Quang Trọng 20.
- Lê Văn Tòng 20.
- Nguyễn Minh Thông 30.
- Võ Phi Hùng 30.
- Nguyễn T. Thu Vân 20.
- Tạ Văn Thẳng 20.
- Lê Văn Khiêm 30.
- Nguyễn Văn Hùng 20.
- Lê Khắc Kỹ 20.
- Trần Phước Thành 50.
- Lê Quý Tiếu 20.
- Nguyễn Thị Miên 20.
- Phan Văn Hai 20.
- Nguyễn Văn Thế 20.
- Nguyễn Ngọc Khang 20.
- Nguyễn Vô Lượng 20.
- Vũ Anh Tuấn 20.
- Bùi Văn Hùng 40.
- Lê Minh Tấn 20.
- Phạm Viết Giá 20.
- Tăng v.Đắc+Nho 20.
- Trần Tráng Long 20.
- Lê Bảo 25.
- Nguyễn Trọng Trí 20.
- Nguyễn Bá Tràng 10.
- Trương Văn Xuân 15.
- Lê Chí Hùng 20.
- Hồ Văn Mẫn 30.
- Huỳnh Văn Tâm 20,
- Trần Văn An 20.
- Tống Phước Hiến 30.
- Đinh Văn Ưng 20.
- Lê Văn Cây 30.
- Trần Văn A 20.
- Văn Hiệp Vân+Thủy 50.
- Nguyễn To 20.
- Nguyễn Văn Chương 20.
- Đỗ Thức Viêm 10.
- Lê Thành Thảo 25.
- Ngô Văn Quang 30.
- Võ Xuân Cảnh 20.
- Huỳnh Bửu Hiền 40.
- Trương Công Ân 20.
- Huỳnh Văn Thiện 10.
- Trần Văn Trung 20.
- Lê Văn Qui 20.
- Phạm Hữu Mỹ 15.
- Bùi Văn Sanh 20.
- Trần Viết Tường 20.
- Trần Quang Tố 50.
- Cao Ngọc Diêu 20.
- Nguyễn Văn Tại 20.
- Võ Văn Thu 20.
- Hà Thị Đông Nga 30.
- Nguyễn Hoàng Tuyên 10.
- Võ Thành Nhơn 30.
- Lê Văn Liên 30.
- Mạc Phi Hoàng 50.
- Trịnh Đức Tín 20.
- Lâm Don 30.
- Bùi Văn Nghiêm 10.
- Phạm Văn Nhạn 10.
- Võ Văn Thu 10.
- Nguyễn Văn Châu 10.
- Đoàn Văn Yên 10.
- Lê Trung Trực 20.
- Hà Thức 20.
- Liên Đệ 40.
- Phùng Sáu Sửu 20.
- Lê Văn Hùng (NC) 100.
- Ngô Văn Thu 30.
- Nguyễn Quốc Phong 20.
- Trần Tấn Quốc (LA) 50.
- Lê minh Dũng 30.
-----------------------------------
Cộng = 2.600$

THÔNG BÁO:

Mọi sự ủng hộ xin đềFEDERATION OF S.VN POLICE ASSOCIATIONS

Và gởi về: 9565 Mc FADDEN Ave WESTMINSTER CA 92683

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn