TRỢ GIÚP CH/TRẦN VĂN THIÊNG

18/06/201012:00 SA(Xem: 46562)
TRỢ GIÚP CH/TRẦN VĂN THIÊNG

DANH SÁCH CHIẾN HỮU VÀ THÂN HỮU
GIÚP CH.TRẦN VĂN THIÊNG Ở VN


- Võ Đăng Ngọc 20$00
- Nguyễn Hữu Trân (TX) 30.
- Bà Trần Thị Hường (TH-TX) 100.
- Huỳnh Vĩnh Hưng 40.
- Nguyễn Doãn Hưng 30.
- Nguyễn Ngọc Khang 40.
- Huỳnh Đức Khoa 10.
- Nguyễn văn Lợi 10.
- Son Rotha 20.
- Lê Sỹ Tài 30.
- Đỗ Như Thạch 50.
- Nguyễn văn Thành (LA) 10.
- Nguyễn văn Thế 20.
- Huỳnh văn Thiện 20.
- Võ Thiệu 20.
- Nhữ Đình Toán 20.
- Đỗ Quang Sơn 20.
- Trần Quang Nam 50.
- Trấn ngọc Uyên 20.
- Phạm văn Nhạn 20.
- Lê trung Trực 20.
- Vỏ văn Thu 20.
- Đoàn văn Yên 20.
- Trần văn Liên/Cẩm Vân 20.
- Nguyễn khắc Tính 20.
- Vương Vy 20.
- Bùi văn Nghiêm 20.
- Lê văn Bệ 10.
- Phạm văn Chinh 20.
- Phạm Tấn Ngọc (SF) 30.
- Tôn Thất Biên (MN) 20.
- Nguyễn Ngọc Hà (MN) 20.
- Mai Hoàng Lang (MN) 20.
- Quách Ngọc (MN) 20.
- Võ Long (MN) 20.
- Vũ Ngọc Uy (MN) 20.
- Bùi Đức Thuận (MN) 20.
- Dương Qua (MN) 10.
- Chị Nguyệt (TH) 20.
- Phạm Đễ (TH) 20.
- Hội Minnesota 50.
- Nguyễn Thị Bê (MA) 100.
- Nguyễn Võ (MA) 100.
- Trần Văn Đệ (MA) 50.
- Bùi Thanh Thế (MA) 30.
- Hà Xuân Thiết (MA) 30.
- Nguyễn Văn Ngôn (MA) 30.
- Bùi Văn Hải (MA) 20.
- Hà Văn Tải (MA) 10.
- Phạm Hùng Khánh (MA) 20.
- Đỗ Ngọc Thạch (MA) 20.
- Phạm Như Tân (MA) 20.
- Trịnh Văn Đường (MA) 30.
- Lê Văn Răng (MA) 20.
- Huỳnh Mức (MA) 50.
- Lê Đạm (MA) 50.
- Trần Pháp (MA) 20.
- Trần Đôn (John) (MA) 35.
- Hội Dallas-FW (TX) 100.
- Hội Orlando (FL) 100.
- Hội Washington State 50.
- Trần Viết Tường 50.
- Lâm Văn Hữu (Canada) 47. #
- Nguyễn Đắt Thành 20.
- Tien P.Van 50.
- Đoàn Văn Sang (NJ) 20.
- Trần Minh Công 60.
- TS Trần An Bài (SJ) 50.
- Trần Đức Túc(SJ) 20.
- Nguyễn Bạch Túc (SJ) 20.
- Ngô Văn Tiệp (SJ) 20.
- Nguyễn Tấn Lực (SJ) 10.
- Dư Quang Nê (SJ) 20.
- Thái Văn Hòa (SJ) 50.
- Phan Quang Nghiệp(SJ) 20.
- Đinh Văn Hạp (SJ) 20.
- Phan Hữu Ngọc (SJ) 20.
- Trương Ngọc Mỹ (SJ) 20.
- Duy Văn (SJ) 20.
- Nguyễn Ngọc Thụy (SJ) 50.
- Trần Văn Sơn (SJ) 20.
- Trần Văn Nhơn 20.
- Lư Hoàng Huy 100.
- Võ Văn Loài 100.
-------------------------------
Cộng : 2.732$00

(# Ghi chú: 50$ Canada= 47$ US)

Tổng Hội đã gởi cho vợ CH/Thiêng tất cả 2.600$ chia làm 3 đợt: 500$ + 1.000$ và 1.100$, cộng tiền chi phí 26$, còn lại 106$ (vì có Chiến Hữu gởi thêm 100$ quá trễ), nên Tổng Hội quyết định chuyển 106$ này qua Quỹ yểm trợ cho Thương Bệnh Binh CSQG hàng năm. Xem danh sách trong Đặc San Phượng Hoàng Xuân Tân Mão 2011.
Tổng Hội CSQG.VNCH

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn