GHI DANH THAM DỰ ĐẠI HỘI CSQG

18/06/201212:00 SA(Xem: 49444)
GHI DANH THAM DỰ ĐẠI HỘI CSQG


PHIẾU GHI DANH
THAM DỰ ĐẠI HỘI CSQG HẢI NGOẠI

-------------------- - o0o - ----------------------

Để tiện cho Ban Tổ Chức Đại Hội CSQG hải ngoại, nhân Đại Hội Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia Kỳ VI, dự trù vào chiều Chủ Nhật 27 tháng 5 năm 2012, xin quý Niên Trưởng và Quý Chiến Hữu đã từng phục vụ trong Lực Lượng CSQG muốn tham dự, xin thông báo về cho chúng tôi những chi tiết sau:

1. Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Số phone: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Số người tham dự: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Khi nhận được phiếu hồi báo này, chúng tôi sẽ gởi Thiệp Mời chính thức với chi tiết về thời gian, địa điểm, chương trình v.v… cho ngày Đại Hội nêu trên.

Riêng quý vị Hội Trưởng và Liên Hội Trưởng cùng Ban Chấp Hành, sẽ tham dự Đại Hội Tổng Hội Kỳ VI vào ngày trước đó, tức là thứ Bảy 26 tháng 5 để bầu lại các chức vụ của Tổng Hội CSQG (cho Nhiệm Kỳ 2012 – 2015)

(Xin xem thư Tổng Hội kèm theo)

* Xin email hoặc cắt phiếu này gởi về Tổng Hội:
- Mail : 9565 Mc Fadden Ave Westminster CA 92683
- e.mail : a)
anquantran@socal.rr.com
b)
nguutphan7592@yahoo.com
c)
loindnguyen@yahoo.com

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn