Chúc mừng Tân HỘI TRƯỞNG SAN DIEGO

20/03/201412:00 SA(Xem: 25236)
Chúc mừng Tân HỘI TRƯỞNG SAN DIEGO


  TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
 Federation of South Vietnam Police Associations

 9565 Mc FADDEN Ave WESTMINSTER CA 92683
 Tel : (714)775.0251 & (714)839.918
 E.mail : anquantran@socal.rr.com & nguutphan7592@yahoo.com

 Số: .78. /TH.CSQG
THƯ CHÚC MỪNG

 Kính gởi: Chiến Hữu NGUYỄN NGỌC TUẤN.

 Tổng Hội được biết, trong cuộc họp nội bộ vào ngày 30 tháng 12 năm 2013 vừa qua, Chiến hữu đã được toàn thể anh chị em bầu chọn giữ chức vụ Hội Trưởng Hội Ái Hữu CSQG/VNCH San Diego (nhiệm Kỳ 2014 - 2017) thay thế Chiến Hữu Nguyễn Tấn Tương xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe và gia đình.
 Qua khả năng cá nhân và nhiệt tình mà Chiến Hữu đã thể hiện trong thời gian qua, hy vọng trong nhiệm vụ mới, với sự trợ giúp của anh em tại San Diego, cũng như của Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia nơi Hải Ngoại, Chiến Hữu sẽ làm tròn trách nhiệm được giao và không phụ lòng tin tưởng mà mọi người đã dành cho.
 Chúc Chiến Hữu luôn được dồi dào sức khỏe để cùng nhau góp tay thực hiện những nhiệm vụ của người Chiến Sĩ Quốc Gia mà Đất nước và Dân tộc đã và đang mong đợi.
 Trân trọng.
 Westminster, ngày 2 tháng 1 năm 2014
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 TRẦN QUAN AN

 Bản sao kính gởi:
- Hội Đồng Cố Vần
 “để kính tường”
- HĐ. Quản Trị - HĐ Chấp Hành
 “để tường”
- Hồ sơ - Lưu 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn