DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐS PHƯỢNG HOÀNG Năm 2012

21/03/201412:00 SA(Xem: 23204)
DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐS PHƯỢNG HOÀNG Năm 2012
DANH SÁCH ỦNG HỘ Phượng Hoàng 2012:
 
- Trần Ngọc Thạch (KS) 40$00
- Trương Vĩnh Hảo (IA) 50.
- Nguyễn Đình Tòng (OK) 50.
- Nguyễn Kim Lộc (IL) 50.
- Tống Văn Hỏ 40.
- Nguyễn Hữu Cải 20.
- Lê Văn Thao (AR) 40.
- Trần Văn Vinh (AR) 40.
- Nguyễn Quốc Hùng (AR) 40.
- Gđ Trần Tôn Nghiêm (AR) 40.
- Trần Minh Sang (AR) 20.
- Phạm Minh Tân (AR) 20.
- Phạm Văn Các (AR) 10.
- Trần Quang Trường (AR) 10.
- Nguyễn Ngọc Diệp (AR) 10.
- Lâm Hồng Sơn (AR) 10
- Phạm Thế Vinh (CĐ/AR) 10.
- Phan Văn Răng (SC) 50.
- Nguyễn Hữu Hải (OR) 60.
- Bùi Ngọc Bích 300.
- Trần Văn Trạng (NY) 100.
- Lợi Nguyên Tấn 20.
- Trần Thị Lan 20.
- Nguyễn Thị Cẩm-Y 50.
- Lê Huy Bồng 50.
- Nguyễn Văn Hùng 20.
- Trần Văn Tâm 20.
- Đỗ Thức Viêm 20.
- Phan Văn Tư 60.
- Bùi Bá Dành 40.
- Phan Sâm 30.
- Lê Quý Tiếu 20.
- Huỳnh Vĩnh Hưng 20.
- Vũ Anh Tuấn 20.
- Đỗ Kim Sương 20.
- Lê Văn Cảnh 20.
- Nguyễn Tấn Tương 20.
- Phan Thới 40.
- Lương Minh Hàm 20.
- Huỳnh Trung Sanh 20.
- Phan Văn Thọ 20.
- Lê Bảo 25.
- Nguyễn To 20.
- Vũ Hữu Đích 20.
- Lê Khắc Kỷ 30.
- Nguyễn Thị Miên 20.
- Bùi Văn Sanh 20.
- Lê Văn Trương 30.
- Lê Văn Hướng 20.
- Ng. Ngọc Khang 20.
- Ng. Vô Lượng 20.
- Lê Minh Tấn 20.
- Nguyễn Văn Thế 20.
- Nguyễn Đắt Thành 20.
- Nguyễn Thu Vân 20.
- Trần Văn Hữu 20.
- Hồ Văn Mẫn 30.
- Văn Hiệp Vân-Thủy 50.
- Trần Ngọc Liên- Vân 40.
- Lương Thanh Băng 50.
- Trần Ngọc Quan 100.
- Lê Đình Phát 40.
- Hoàng Văn Ngọ 20.
- Ng. Hữu Thượng 20.
- Lê Văn Qui 20.
- Trần Văn Trung 20.
- Tống Phước Hiến 30.
- Phạm Quốc Bửu 50.
- Võ Thành Nhơn 20.
- La Quang 50.
- Nguyễn Ngọc Tiến 50.
- Phan Văn Hai 10.
- Võ Thành Long 50.
- Lê Văn Châu (AZ) 50.
- Trần Ngọc Trợ 20.
- Lê Văn Tòng 20.
- Ngô Văn Quang 30.
- Trần Ngọc Khách 20.
- Trần Tráng Long 20.
- Lê Văn Khiêm 50.
- Võ Văn Nữa 30.
- Phan Trung Chánh 50.
- Lưu Phát 30.
- Nguyễn Hoài Nhân 25.
- Trần Quang Tố 30.
- Lê Văn Cây 40.
- Nguyễn Văn Vinh 25.
- Hà Văn Bảy 20.
- Lê Thị Dung 30.

- Lê Văn Ngôn (TX) 30.
- Ngô Văn Thu 30.
- Ng. Trường Khương 20.
- Hà Xuân Thiết (MA) 50.
- Bà Lý Minh Khánh 50.
- Phùng Sáu Sửu 20.
- Trần Nguyên Lương(WI) 50.
- Nguyễn Quốc Phong 50.
 -------------------------------------------------
 Cộng = 3.325$00

----------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO:
Mọi ủng hộ xin đề: FEDERATION OF S.VN POLICE ASSOCIATIONS
Và gởi về: 9565 Mc FADDEN Ave WESTMINSTER CA 92683 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn