DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐS PHƯỢNG HOÀNG Năm 2013

21/03/201412:00 SA(Xem: 22642)
DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐS PHƯỢNG HOÀNG Năm 2013
DANH SÁCH ỦNG HỘ PHƯỢNG HOÀNG 2013
-----xx-----
- Liên Hội CSQG Âu Châu 378$09
- Liên Hội CSQG Âu Châu 700.
- Hội CSQG San Diego 70.
- Dương Thanh Chiến 30.
- Trần Ngọc Thiêm 30.
- Bà Trần Công Hoàng 100.
- Nguyễn Ngọc Lang (SJ) 30.
- Nguyễn Đình Tòng (OK) 50.
- Đinh Sơn Tuyền (NJ) 50.
- Lê Văn Thao (AR) 40.
- Nguyễn Chánh Long (AR) 40.
- Phạm Văn Các (AR) 10.
- Trần Quang Trường (AR) 10.
- Lâm Hồng Sơn (AR) 10.
- Trần Văn Vinh (AR) 10.
- Nguyễn Quốc Hùng (AR) 10.
- Huỳnh Văn An (AR) 10.
- Tạ Văn Kiết (AR) 10.
- Phạm Thế Vinh (CĐ/AR) 10.
- Đoàn Như Ngọc (AR) 10.
- Trần Văn Tùng (AR) 10.
- Lê Khắc Sơn (AR) 10.
- Đỗ Lưu (AR) 10.
- Đoàn Chính (AR) 10.
- Nguyễn Nhứt Hùng (AR) 10.
- Tạ Văn Tám (CT) 50.
- Phan Văn Răng (SC) 50.
- Nguyễn Hữu Trân (TX) 20.
- Trương Vĩnh Hảo (IA) 50.
- Trần Đình Hùng (MO) 20.
- Bùi Quang Trấn )MO) 20.
- Lê Quang Tồn (MO) 20.
- Nguyễn Quang Lợi (MO) 20.
- Phan Xuân Hiền (MO) 20.
- Nguyễn Chính Minh (MO) 20.
- Nguyễn Văn Sáu (MO) 50.
- Lê Văn Khiêm (LA) 30.
- Trần Văn Trung 20.
- Lê Văn Qui 20.
- Trần Thị Lan 20.
- Đặng Hoàng Sào 50.
- Nguyễn Văn Tương 20.
- Trần Khắc Khoan 30.
- Nguyễn Trọng Trí 50.
- Hoàng Văn Ngọ 20.
- Đỗ Văn Nghi 30.
- Đỗ Thức Viêm 20.
- Lê Văn Trương 30.
- Phùng Sáu Sửu 20.
- Nguyễn Thị Miên 20.
- Phạm Hữu Mỹ 30.
- Tống Phước Hiến 30.
- Võ Thành Tâm 20.
- Nguyễn Thị Cẩm Y 50.
- Đỗ Kim Sương 20.
- Lê Quang Trọng 20.
- Lê Đình Phát 30.
- Lương Thanh Băng 50.
- Trần Phước Thành 100.
- Phan Văn Hai 20.
- Nguyễn Văn Khen 30.
- Phan Thới 30.
- Lê Bảo 25.
- Lê Đối 30.
- Phạm Bá Nhạc 20.
- Ngô Văn Quang 25.
- Nguyễn Ngọc Khang 20.
- Văn Hiệp Vân 50.
- Bùi Văn Sanh 20.
- Lê Văn Cảnh 20.
- Huỳnh Trung Sanh 20.
- Lê Ngọc Cơ 20.
- Nguyễn Tấn Dược 25.
- Nguyễn Văn Chương 20.
- Lê Thanh Đàm 100.
- Lê Quí Tiếu 15.
- Nguyễn Doãn Hưng 100.
- Vũ Hữu Đích 20.
- Đỗ Tấn Thuần 50.
- Diệp Bảo Trí 10.
- Nguyễn To 20.
- Lê Hữu Nghĩa (MN) 20.
- Nguyễn Phú Tân 20.
- Trần Ngọc Liên + Vân 50.
- Lê Văn Tống 20.
- Trần Ngọc Trợ 20.
- Trần Ngọc Uyên 50.
- Bùi Bá Dành 30.
- Nguyễn Trường Khương 20.
- Phạm Như Sơn 30.
- Nguyễn Văn Trình 100.
- Bà Lý Minh Khánh 50.
- Nguyễn Ngọc Thanh 20.
- Nguyễn Ngọc Lang (SJ) 30.
- Nguyễn Văn Minh (IL) 100.
- Dương Thanh Chiến 40
- Tống Phước Kiên (NC) 50.
- Cao Ngọc Diêu 20.
- Phan Trung Chánh (PA) 50.
- Liên Đệ 40.
- Trần Câu (AZ) 30.
- Ngô Văn Thu 30.
 ----------------------------------------
 Cộng = 3.850$00

-------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO:
Mọi sự ủng hộ xin đề: FEDERATION OF S.VN POLICE ASSOCIATIONS
Và gởi về: 9565 Mc FADDEN Ave WESTMINSTER CA 92683

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn