CHÚC MỪNG HỘI CSQG GEORGIA

12/08/201612:00 SA(Xem: 7736)
CHÚC MỪNG HỘI CSQG GEORGIA
TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
   Federation of South Vietnam Police Associations
 9565 Mc FADDEN Ave WESTMINSTER CA 92683
 Tel : (714)775.0251 & (714)839.9189
E.mail : anquantran@socal.rr.com & nguutphan7592@yahoo.com
 ----o0o----

 Số: 83 /TH.CSQG
THƯ CHÚC MỪNG

 Kính gởi: Chiến Hữu NGUYỄN VĂN NHÌ.

 Tổng Hội được biết, vào ngày 31 tháng 5 năm 2015, trong dịp tổ chức kỷ niệm Ngày Cảnh Sát Quốc Gia vừa qua, Chiến hữu đã được toàn thể anh chị em bầu chọn giữ chức vụ Hội Trưởng Hội Ái Hữu CSQG Georgia (nhiệm Kỳ 2015 - 2017) thay thế Chiến Hữu Lê Văn Lòng, đã mãn nhiệm sau 2 nhiệm kỳ giữ chức vụ này.
 Qua khả năng cá nhân và nhiệt tình mà Chiến Hữu đã thể hiện trong thời gian qua, hy vọng trong vai trò Hội Trưởng, mà Chiến Hữu đã từng đảm nhiệm trước đây, Chiến Hữu sẽ làm tròn trách nhiệm được giao và không phụ lòng tin tưởng mà mọi người đã dành cho.
 Chúc Chiến Hữu luôn được dồi dào sức khỏe để cùng nhau góp tay thực hiện những nhiệm vụ của người Chiến Sĩ Quốc Gia mà Đất nước và Dân tộc đã và đang mong đợi.
 Trân trọng

 Westminster, ngày 1 tháng 6 năm 2015
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TH/CSQG
CHỦ TỊCH
TRẦN QUAN AN
 
 Bản sao kính gởi:
- Hội Đồng Cố Vần
 “để kính tường”
- HĐ. Quản Trị - HĐ Chấp Hành
 “để tường”
- Hồ sơ - Lưu 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn