DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐS PHƯỢNG HOÀNG 2016

14/08/201612:00 SA(Xem: 8262)
DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐS PHƯỢNG HOÀNG 2016
DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐS. PHƯỢNG HOÀNG 2016
 
- Phan Văn Ken (GA) 200$00
- Phạm Kim Tấn 30.
- Phan Văn Răng (SC) 50.
- Phan Cảnh Ngưu (GA) 20.
- Nguyễn Nhi (VA) 20.
- Lê Văn Ngôn (TX) 50.
- Nguyễn Văn Lang (SJ) 30.
- Liên Hội Âu Châu 800.
- Trịnh Dương Lâm 20.
- Trần Martin (Trọng-TX) 100.
- Hà Văn Tiên 50.
- Cao Văn Liêm 50.
- Lê Quang Trọng 30.
- Nguyễn Văn Lài 30.
- Trần Thị Lan 25.
- Đỗ Kim Sương 20.
- Nguyễn Thị Cẩm Y 50.
- Nguyễn Hữu Trân 30.
- Trần Ngọc Trợ 20.
- Hoàng Văn Thành 40.
- Nguyễn An Vinh 50.
- Tống Phước Hiến 30.
- Hồ Văn Phước 20.
- Nguyễn Thị Miên 20.
- Bùi Văn Sanh 20.
- Nguyễn Thu Vân 20.
- Nguyễn Hòa Cường 50.
- Đỗ Thức Viêm 20.
- Phùng Sáu Sửu 30.
- Bùi Bá Dành 30.
- Lê Ngọc Cơ 20.
- Nguyễn Ngọc Đá 30.
- Nguyễn Ngọc Tiến 50.
- Nguyễn Văn Hơn 20.
- Trần Ngọc Nguyên 30.
- Phan Văn Chấp 20.
- Phan Văn Tư 40.
- Nguyễn To 30.
- Trần Ngọc Liên 50.
- Võ Công Văn 40.
- Hoàng Văn Ngọ 20.
- Phạm Quốc Bửu 50.
- Đỗ Văn Nghi 50.
- Trương Công Thanh 20.
- Cao Ngọc Diêu 20.
- Lê Văn Trương 30.
- Nguyễn Văn Thế 20.
- Phạm Văn Toán 30.
- Phạm Hoài Dĩnh 30.
- Nguyễn Tùng Cương 20.
- Nguyễn Tấn Chức 70.
- Nguyễn Hoài Nhân 20.
- Nguyễn Văn Tại 20.
- Hà Thị Đông Nga 30.
- Liêu Văn Tiều 10.
- Trần Quang Tố 50.
- Phan Văn Bàn 30.
- Lê Văn Cây 30.
- Nguyễn Văn Don 20.
- Lê Chí Hùng 30.
- Nguyễn Văn Hiệp 30.
- Lê Văn Cảnh 20.
- Hoàng Văn Toàn 20.
- Phạm Thị Ngọc Diệp 20.
- Diệp Bảo Trí 10.
- Bà Trần Công Hoàng 200.
- Bà Lý Minh Khánh 100.
- Hội San Diego 100.
- Cao Trung Trực 40.
- Phạm Như Sơn 30.
- Trần Hoàng Lương (TX) 50.
- Nguyễn Q. Kia 30.
- Nguyễn Cao Ích 100.
- Ngô Văn Quang 25.
- Nguyễn Quốc Phong 50.
- Đỗ Xuân Đào 30.
- Lê Sỹ Tài 30.
- Bà Nguyễn Minh Thiều 20.
- Võ Long 30.
- Phan Văn Ken (thêm) 100.
- Trần Ngọc Thạch 30.
- Nguyễn Trọng Trí 20.
- Phan Văn Hai 10.
- Hà Xuân Thiết (MA) 100.
- Lê Văn Khiêm (LA) 50.
- Nguyễn Văn Trình 100.
- Hà Xuân Thiết 100.
- Nguyễn Văn Sáu (MO) 50.
- Trần Nguyên Lương (WI) 50.
- Lương Minh Hàm 50.
 ---------------------------------
  Cộng = 4.330$00

===========================================
Ghi chú: 
Mọi sự ủng hộ, xin đề: Tổng Hội CSQG
Và gởi về: 9565 Mc Fadden Ave Westminster CA 92683


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn