THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH QUYỂN LƯỢC SỬ CSQG-VNCH

26/02/201911:14 CH(Xem: 3828)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH QUYỂN LƯỢC SỬ CSQG-VNCH
TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
Federation of South Vietnam Police Associations
9565 Mc FADDEN Ave  WESTMINSTER  CA  92683
Tel :  (714)642.3553   &   (714)230.9602
E.mail : anquantran@socal.rr.com  &  nguutphan7592@yahoo.com
---- o0o ----
                                                                        Little Sàigòn ngày 26 tháng 3 năm 2018
                                              Số: .96./TH.CSQG
THÔNG BÁO KHẨN

              Kính gởi:    - Quý Niên Trưởng - Quý Chiến Hữu CSQG
                                  (Trong HĐ Cố Vấn - HĐ Quản Trị - HĐ Chấp Hành)
                                - Cùng toàn thể Niên Trưởng và Chiến Hữu CSQG tại hải ngoại.    
            Sau bao năm tháng thực hiện “Quyển Sử Liệu CSQG”, đến nay, tất cả những Chiến Hữu có trách nhiệm đang thực hiện những công việc cuối để sẽ đi in Quyển Sử Liệu này, với những chi tiết như sau:
    - In bìa cứng, đóng gáy,
    - Giấy offset 70ps (có 16 trang 4 màu)
    - Dày khoảng 400 trang.
    - Khổ sách 8.1/2 x 11 inches.
         Ước lượng giá cả, sau khi trừ hết số tiến mà quý Niên Trưởng và Chiến Hữu đã Ủng Hộ thời gian qua (3.260$00), Tổng Hội chỉ dự thu 25$00/quyển.
         Để phù hợp với nhu cầu hầu có thể đặt in cho kịp, xin các nơi nhận, phúc đáp về cho Tổng Hội:
          * Số lượng có thể nhận và phân phối “Quyển Sử Liệu” này.
          * Xin phúc đáp từ nay cho đến hết ngày 10 tháng 4 năm 2018.
      Có thể bằng số Phone hoặc Email cho: Trần Quan An hoặc Phan Tấn Ngưu
           (theo chi tiết trên Letterhead)
           Trân trọng.
   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG HỘI CSQG-VNCH
                  TRẦN QUAN AN

    (Tổng Hội vừa nhận được yêu cầu của Hội Bắc Cali là 100 quyển).                                                                                                        

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn